Al-Anon 14. február

Al-Anon

„V Skupine používame vyjadrenie uplatňovať program. Znamená to presne to, čo sa tam hovorí: z programu máme úžitok presne do tej miery, do akej ho uplatňujeme.

Čo znamená uplatňovanie programu? Znamená to verne navštevovať stretnutia, každý deň čítať literatúru k Svojpomocnej skupine Dvanástich krokov a aplikovať do svojho každodenného života to, čo sme sa naučili. Veľmi dôležité je aj to, aby sme sa s inými delili s tým, čo sa učíme a používame a s otvorenou mysľou prijímali to, o čo sa oni delia s nami.

Na stretnutia Skupiny neprichádzame preto, aby sme sa zabávali na historkách alebo aby nás tieto historky naopak šokovali, ale aby sme diskutovali o myšlienkach programu Dvanástich krokov – aby sme hlboko uvažovali o tom, čo počujeme a rozprávali konštruktívne a jasne so zámerom pomôcť ostatným.

Pripomienka na dnešný deň

Svoju dôveru som vložil do Skupiny. Nebudem vzhliadať k iným, aby za mňa urobili moju prácu, zatiaľ čo som “príliš zaneprázdnený” alebo “príliš unavený”, aby som si čítal literatúru, navštevoval stretnutia a bola v kontakte s ostatnými členmi Skupiny. Skupina môže pre mňa urobiť veľa, ale aj ja pri tom musím pomáhať.

Modlitba:

“Modlím sa, aby som bol oslobodený od ľahostajnosti. Potrebujem silné presvedčenie, že Skupina môže dať najviac tým, ktorí o pomoc naozaj stoja.”

Pridaj komentár