Al-Anon 11. február

Al-Anon

„Prvý krok je jasné a zvučné vyjadrenie pravdivého stavu situácie závislého človeka. Nemali by sme vôbec pochybovať o tom, kde sa nachádzame. Čítanie prvej polovice tohto kroku – priznali sme svoju bezmocnosť nad závislosťou – môže v našich mysliach vyvolávať neustály odpor. Naša automatická reakcia môže vyzerať: “Ja nie, ja nie som bezmocný! Ja to dám do poriadku!” No tento krok pokračuje ďalej: “naše životy sa stali neovládateľné”. To popiera skutočnosť, že by sme boli schopní niečo s tým urobiť. Neprejavili sme už dosť jasne, že nemáme schopnosť zvládať svoj život?

Pripomienka na dnešný deň

Prvý krok nie je v nijakom prípade zúfalým výkrikom. Jednoducho poukazuje na naše ľudské ohraničenie. Pripravuje nás na to, aby sme sa stali pokornými a tak našli duchovné odpovede, ktoré umiestnia naše životy na celkom inú rovinu. Pripravuje nás na vyslobodenie z problémov, s ktorými si sami neporadíme.

Modlitba:

“Nedovoľ, aby moja tvrdohlavosť stála v ceste dosiahnutiu vyrovnanosti. Skôr, ako niečo môžem dosiahnuť, musím prijať skutočnosť, že potrebujem pomoc.”

Pridaj komentár