Al-Anon 6. február

Al-Anon

„Aj keď závislí prestane s aktívnym užívaním, môj život nebude zbavený problémov a starostí. Budem prijímať bežné ťažkosti, ktoré sa budú vyskytovať v mojom rodinnom živote a uvedomovať si, že teraz ich môžem vnímať ostrejšie, pretože už nie sú zakrývané inými problémami.

Budem prijímať aj sklamania, ktoré prídu, a vždy si budem pripomínať, že obdarovanie abstinenciou by malo ich prijímanie uľahčiť, ak ich prijmem ako obohacujúcu skúsenosť.

Tento postoj na mojej strane pomôže našu rodinu stmeliť.

Pripomienka na dnešný deň

Problémy sú príležitosťami ďalej rásť, urobiť nás lepšími a nie zatrpknutejšími. Ak sa správne využijú, môžeme sa z nich naučiť to, aby sme svoje chyby viac neopakovali. Keď budeme oslobodení od problému aktívnej závislosti, budeme mať slobodu venovať sa riešeniu všetkých ostatných problémov, ktoré sa vyskytnú.

„Nech nikdy nezabudnem byť vďačným za dobré veci v mojom živote a hlavne za abstinenciu, ktorá pomôže prinavrátiť celej našej rodine duševné zdravie a vyrovnanosť.““

Pridaj komentár