Al-Anon 5. február

Al-Anon

„Keď odkrývam svoje nedostatky a začnem im čeliť, odkryjú sa mi aj moje mnohé dobré kvality a budú mi pripomínať, že sú rovnako reálne ako moje zlyhania. Chcem si ich ceniť, lebo nielen kompenzujú moje zlyhania, ale poskytujú mi aj základ, na ktorom môžem rásť. Ak spoznám, že som milý, tolerantný, štedrý, čestný, trpezlivý, … , budem sa z týchto konštruktívnych kvalít tešiť. Umožňujú, aby som samého seba prijal priateľsky; sú to úžasní spojenci pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré sú prekážkami mojej vyrovnanosti.

Pripomienka na dnešný deň

Je rovnako klamlivé prehliadať to, čo je v nás dobré, ako ospravedlňovať to, čo dobré nie je. Je to falošná pokora, ktorá je rovnakou brzdou ako arogancia! Zmyslom skúmania našich charakterov s čo najväčšou možnou čestnosťou a odpútaním nie je zvyšovať vinu za to, čo nám chýba, ale využívať to dobré na prekonanie zlyhaní.

„Dovoľ mi naučiť sa chápať najprv seba; to ma tak plne zamestná, že nebudem mať čas na to, aby som rozmýšľal nad analýzou a kritikou druhého.“

Pridaj komentár