Al-Anon 4. február

„Ako často si myslíme, že skúšky, ktorým čelíme, boli spôsobené vonkajšou silou, osudom alebo Bohom. Sme príliš horliví hľadať príčinu nášho nešťastia mimo seba, a pritom náš skutočný nepriateľ je to, že podvádzame samých seba. Môžeme byť chudobní, zbavení nevyhnutností, ktoré potrebujeme pre svoj život, frustrovaní vecami, o ktorých si myslíme, že ich chceme robiť. Je veľmi ľahké obviniť z toho všetkého druhého, hoc aj nášho „človeka s problémom“. No nech nám tento človek sťažuje život akokoľvek, môžeme urobiť veľmi veľa preto, aby sme túto škodu vykompenzovali tým, že svoje skúšky a kritiku obrátime na seba a urobíme isté pevné kroky, aby sme napravili to, čo si myslíme a robíme.

Pripomienka na dnešný deň

Budem skúmať svoje postoje a činy a čeliť skutočnosti, že veľa z toho, čo robím – alebo nerobím – prispieva k môjmu utrpeniu. Rovnako ako závislý mám aj ja nespoznaný pocit viny, ktorý by som mohol prekonať tým, že napravím to, čo je u mňa nesprávne. Mojou prvou povinnosťou je zastaviť svoj sebaklam a prestať ospravedlňovať svoje vlastné nedostatky.

„Ak hovoríme, že sme bez viny, podvádzame samých seba a nie je v nás pravda.“ (Prvý list Jánov)

Pridaj komentár