Al-Anon 3. február

„Keď si poviem, že všetky svoje problémy odovzdám Bohu, neznamená to, že sa budem vyhýbať svojim zodpovednostiam. Dostal som určité nástroje, pomocou ktorých mám žiť svoj život a dostal som aj slobodnú vôľu na ich využívanie. Patrí medzi ne posudzovanie, inteligencia, dobrá vôľa a sila uvažovať. Možno, že veľa z mojich problémov vychádza z toho, že som tieto nástroje využíval zle. Posudzovanie mohlo byť zdeformované hnevom, inteligencia zlyhaním úprimne čeliť životným záležitostiam. Dobrú vôľu môžeme stratiť vtedy, keď nie sme schopní tolerovať zlyhania iných. Sila rozmýšľať môže byť otupená, keď zlyháme v tom, že sa nedokážeme odpútať od emocionálneho obsahu daného problému.

Pripomienka na dnešný deň

Keď som dostatočne zúfalý na to, aby som požiadal o pomoc, nebudem očakávať, že príde vo forme ľahkého riešenia. V riešení svojich problémov musím hrať svoju úlohu, ale moja vyššia moc mi poskytne vedenie a silu konať správne kroky.

„Modlím sa o múdrosť, aby som chápal svoje ťažkosti jasne a čestne. A za silu urobiť s tým niečo konštruktívne. Viem, že v tom môžem rátať s Božou pomocou.“

Pridaj komentár