Al-Anon 2. február

„Druhý krok otvára dvere pochopeniu a rastu. Keď sme si priznali svoju bezmocnosť a neschopnosť ovládať svoje životy, potom sme pripravení „uveriť, že sila väčšia ako sme my nám môže navrátiť duševné zdravie.“

Je pre mňa šokujúce priznať si, že moje myslenie nebolo zdravé a že som na správanie sa človeka s problémom (závislosti) na jeho aktivity reagoval nerozumne? Aby som to dokázal, musím sa pozrieť naspäť na prvý krok (priznali svoju bezmocnosť). No teraz si uvedomujem, že mám k dispozícii moc, ku ktorej sa môžem obrátiť o pomoc. Toto je moc väčšia ako sme my. Ak to prijmeme, získame realistickejší pohľad na náš vzťah k celému svetu.

Pripomienka na dnešný deň

Môžem dosiahnuť skutočnú dôstojnosť, dôležitosť a individualitu len tým, keď si priznám svoju závislosť na moci, ktorá je väčšia a lepšia, než čokoľvek, čo si dokážem predstaviť alebo pochopiť. Chcem túto pomoc využiť pri každom svojom rozhodovaní. Hoci moja ľudská myseľ nemôže zistiť, aký bude výsledok, verím, že čokoľvek sa stane, bude nakoniec pre moje dobro.

„Vďaka Bohu nie som sám závislý na vlastných zdrojoch. Skúšal som do svojho života priniesť poriadok a zmysel bez Božej pomoci, ale teraz odstúpim na bok a dovolím Mu, aby to urobil On.“

Pridaj komentár