Archív značiek: Mapa

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Sobotu 04.12. 2021.

„“Toto je cesta, kráčajte po nej!”

Nedávno som sa rozprávala s jedným mužom, ktorý bol schopný ma úplne presne navigovať do jedného kostola. Bolo to, ako keby mal v hlave mapu. Poznal tú cestu a vedel ju aj dobre vysvetliť. Všetci potrebujeme mapu pre náš život, ktorá by nám pomohla na našej ceste a potom ju môžeme povedať ostatným. Keď bol Ježiš so svojimi učeníkmi, povedal im: “Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.” (Jn 14,6) On nám ponúka mapu pre naše životy, a jej cieľom je Otec. 

Otec chce byť našim Otcom. Môže byť našim Pánom, sudcom, zákonodarcom, ale je k nám milostivý a súcitný hneď, keď konáme pokánie. Keď si vyberieme vzťah s ním založený na našom pokání a jeho odpustení, potom je súd spravodlivý, keďže milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom (Jk 2,13). On počúva naše volanie o pomoc a neignoruje ho. Je to taká jednoduchá modlitba, ale keď prežívame ťažké okolnosti, je to často to najlepšie čoho sme schopní. Ale stačí to. Aj keď máme ťažké obdobie, on nás nikdy neopúšťa. Ten jemný hlas, ktorý šepká lásku do našich myšlienok, je jeho. 

Boli časy, keď sa takáto tichá myšlienka objavila v mojej mysli. Zvyčajne je to varovanie. Niekedy sa stalo, že sme s Robertom odignorovali takúto myšlienku a potom sa stalo niečo zlé. Spätne sme si uvedomili, že sme nepočúvali. Ak by sme počúvali, ušetrili by sme si nejakú ťažkosť. Stalo sa ti už niečo také? Inokedy si uvedomíme, že čelíme tomu istému problému zas a znova (chodíme okolo tej istej hory). Rozpoznáme, že sme tam už niekedy boli a pýtame sa Otca, Ježiša alebo Ducha Svätého, čo nám chcú ukázať. Zvyčajne je tam nejaký súd, pre ktorý potrebujeme konať pokánie, alebo nejaký koreň z detstva, ktorý si vyžaduje odpustenie. Keď to urobíme, prestaneme chodiť okolo tej hory; naše správanie a slová sa zmenia, keď sú naše zlomené srdcia uzdravené. Si si vedomý nejakých opakujúcich sa vzorcov správania v tvojom živote? Je tam nejaký súd, alebo zranenie z detstva, ktoré sa ti snaží Otec ukázať? On chce, aby si bol slobodný, On nás vedie do slobody a slávy Božích detí (Rim 8,18-21); na miesto hojnosti a priazne.“