Muž uprostred 

Deň šesťdesiaty siedmy

Muž zo stredných sociálnych vrstiev typicky prichádza k náboženstvu preto, že hľadá sociálnu oporu či komunitu, alebo kvôli manželke a deťom. V prvej polovici života sa stará o to, aby vyšplhal čo najvyššie po kariérnom rebríku, zarobil peniaze a získal spoločenské postavenie. Jeho existencia sa odohráva v mužskom svete súťaživosti a zrovnávania, takže témy ako božská intimita, vzťah pre vzťah samotný, láska milujúca Lásku bez nejakého pádneho dôvodu, či dokonca samotné tajomstvo ho v tejto fáze života moc nepriťahujú. Všetky tajomstvá chce vyriešiť a vôbec mu nepríde na myseľ, že by do nejakého tajomstva mal vstúpiť.

Je nanajvýš pravdepodobné, že muži, ktorí čítajú túto knihu, sú zo stredných vrstiev a najskôr i v strednom veku. Tvrdo pracujú, aby uživili rodinu, snažia sa, aby obstáli v povolaní, ktoré si zvolili, a aby udržali zdravú rovnováhu medzi spiritualitou a každodenným životom. Väčšine mužov sa vážne poňatá duchovná cesta jednoducho objaví v zornom poli až v neskoršom životnom období, a občas dokonca ani vtedy nie, pretože už im nezostávajú iné nervové obvody než tie celoživotne preťažované, ktoré súvisia s postojom „bojuj, alebo uteč“.

Čo skutočne hľadám v náboženstve, v živote viery?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov

Pridaj komentár