Misandria

Deň šesťdesiaty šiesty

Misandria je nenávisť k mužom a je charakteristická pre našu dobu. Samotný fakt, že ste muž, predovšetkým pokiaľ ste biely, vzdelaný, či zaistený, vás vystavuje kritike. Mužov si berú na mušku kreslené seriály, televízne show i zábavné, politické či akademické debatné krúžky.

Je dôležité pomáhať mužom i ženám pochopiť, že mužnosť nie je to isté, čo patriarchát. Patriarchát, ktorý si sčasti túto misandriu vyslúžil, je silno degenerovaná mužnosť – mužnosť v tom najhoršom zmysle, dalo by sa povedať. Pritom množstvo mužov moc nezneužíva a ani nemá takú moc, ktorú by mohli zneužiť. Množstvo žien, ktoré získali moc, ju zneužíva rovnako strašne ako niektorý muži.

Ženskosť sa nám občas predkladá ako čosi samé o sebe cnostné, zatiaľ čo mužskosť ako čosi zlého. Výsledkom je, že čím ďalej viac mužov si pripadá bitých a neistých. Aké škody toto pácha na chlapcoch a mladých mužoch, zatiaľ nikto nevie. Misandria je ďalší prípad myslenia, ktoré je dualistické a riadi sa predstavou odmeny a trestu.

Ako si môžem misandriu uvedomovať a nedovoliť jej, aby zraňovala mladých mužov a chlapcov v mojom okolí?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov;

Moja úvaha

Často sa stretávam s extrémami. Muž, ktorý zo svojej funkcie má byť autorita sa správa autoritársky a tým dehonestuje a devalvuje samotnú hodnotu svojho postu. Vidím a cítim silný tlak od mužov, ktorí majú vyvinuté niektoré oblasti maskulinity, aby aj ich mužské okolie prejavovalo rovnaký zvrátený a pokrivený typ maskulinity. Väčšinou sa to prejavuje skrytým, či otvoreným zosmiešňovaním a znevažovaním hodnoty druhého. Zneužívanie maskulínnych prvkov mužmi na popredných miestach a ich absolutizovanie potom vedie k zosmiešňovaniu a karikovaniu maskulinity ako takej zo strany spoločnosti.
Misandria sa následne odvíja z tohto východiskového bodu už deformovaného pohľadu na mužskosť. Celkom oprávnene útočí na predvádzanú karikatúru maskulinity…

Pridaj komentár