Boh nie je tým, kým si myslíme, žeby byť mal

Deň šesťdesiaty

„My sa na Boha dívame filozoficky ako na všemohúceho, všadeprítomného, vševediaceho, dokonalého a nekonečného. Ale pomyslite na Ježiša. Ak je Ježiš dokonalým obrazom božstva (Žd 1; 3) a obrazom neviditeľného Boha (Kor 1; 15), ako sa to potom zlučuje s bezmocným človekom na kríži? I po dvoch tisícročiach je stále ťažké si uvedomiť, ako revolučným symbolom, zjavením a skutočnosťou ukrižovaný Ježiš je. On v podstate povedal: „Boh nie je tým, za koho ho máte.“

Toto sa nemôžeme naučiť len prostredníctvom obyčajných a púhych slov, inak by sme sa to naučili z Písma samotného. My sa učíme, kto Boh je, prostredníctvom vlastnej existencie. Akokoľvek trúfalo to znie, my sa učíme poznávať Boha tým, ako nás doprevádza pri našej dennej existencii. Napríklad zakúsime Ježišovu hlbokú solidaritu s nami pri našich bolestivých príhodách a pri bolestivých príhodách druhých. Vidíme, že stojí pri chudobných, bezmocných a trpiacich vojakoch na oboch stranách každej vojny. Nie, Boh nikdy nie je tým, kým si myslíme, že by byť mal.

Čo som sa dozvedel o Bohu prostredníctvom svojej vlastnej existencie?“  

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov.

Pridaj komentár