Širší vesmír

Deň päťdesiaty

„Muž potrebuje počuť nie len to, že je milovaný a že je syn, ale potrebuje taktiež veriť, že je milovaný syn „Boží“.“

„Sekulárna kultúra nás pripravuje o proces postupného sprístupňovania hlbšieho zmyslu nášho života. Bez funkčného vyprávania, do ktorého môžeme náš vlastný malý príbeh vsadiť, blúdime vo vlastnej bezvýznamnosti. Preto tá najlepšia reakcia na mužský prechodový rituál znie rovnako, ako keď Ježiš pochopil: „Ja som milovaný syn!“ Bez transcendentného spojenia zostáva každý z nás trčať vo svojej vlastnej malej psyché a lopotne sa pokúša sám vymyslieť zmysel a vybudovať si identitu len svojimi vlastnými prostriedkami. Keď táto snaha nevyhnuteľne zlyhá – pretože nič takého sami dokázať nemôžeme -, trpíme hanbou a pocitom vlastnej porážky. Alebo sa pokúšame predstierať, že náš malý svet štátu, etnika, tímu či vyznania je v skutočnosti stredom celého sveta. To môže mať strašné následky.

Potrebujem širší vesmír, v ktorom môžeme naplňovať svoj vlastný význam, a väčší príbeh, v ktorom nájdeme zmysel. Muž potrebuje počuť nie len to, že je milovaný a že je syn, ale potrebuje taktiež veriť, že je milovaný syn „Boží“.

Aký má kultúra okolo mňa vplyv na moje hľadanie hlbšieho zmysli? Našiel som zmysel v nejakom širšom príbehu, a ak áno, ako k tomu došlo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov.

Pridaj komentár