Doviesť seba samého späť do záhrady

Deň štyridsiaty šiesty

„Muž nenávidí zlyhania. A napriek tomu musíme všetci zakúsiť pád. Ide o hlboko uložený vzorec, o ktorom písala mystička Juliana z Norwiche: „Najskôr padneme a neskôr sa z pádu zotavíme – a oboje je Božia milosť.“ Ten muž v nás, ktorý padá a chybuje, ktorý v skutočnosti musí padať a chybovať, sa volá Adam. Ten muž v nás všetkých ktorý sa vďačne navracia, ktorý vždycky hovorí áno, sa volá Kristus.

Celú Bibliu môžeme čítať ako Adamovu túžbu a snahu navrátiť sa domov do rajskej záhrady, kde ho Boh stvoril a dal mu meno adamah, čo znamená „z prachu zeme“ (Gn 2; 7). Posledné slová, ktoré Boh povedal k Adamovi, zneli: „Prach si a v prach sa navrátiš“ (Gn 3; 19). Adam sa musí zbaviť strachu z toho, že je prach, čo znamená zbaviť sa strachu z toho, kým je. Nakoniec pochopí, čo dokáže s prachom urobiť Boh. Potom môže Adam konečne prestať byť tak fascinovaný oddeľovaním a svojim strachom z pádu a môže sa navrátiť do prvotnej záhrady.

Keď sa ohliadnem za doterajším príbehom svojho života, kde vidím pád a kde návrat?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov.

Pridaj komentár