Zaslúžiť si privilégiá mužskosti

Deň štyridsiaty druhý

„Skoršie kultúry nevychádzali automaticky z predpokladu, že mladý muži si dokážu zvnútorniť hodnoty svojej komunity a rozvinúť osobnú disciplínu sami od seba. Predpoklad bol práve opačný, totiž, že tieto kvality sa rozvíjajú výlučne ako výsledok učenia a cvičenia.

Privilégiá mužskosti sa odovzdávali výlučne tým, ktorí zaplatili stanovenú cenu. Spoločnosť musela získať istotu, že mladým mužom je možné dôverovať, že svoju moc nezneužijú. Komunita musela dbať na to, aby nepodporovala a neposilňovala sebectvo. Mladí muži vtedy rovnako ako aj teraz pokúšali systém tým, že pre seba požadovali privilégiá, ktoré si ešte nezaslúžili. Dnes ale týmto požiadavkám rodina i širšia spoločnosť bohužiaľ ustupuje, namiesto toho, aby mladých mužov učila a preverovala ich charakter.

Tradične taktiež existovali jasné rozdiely medzi jednotlivými úrovňami osobného vývoja a spoločenského postavenia. Starejší si svoje privilégiá už zaslúžili a nemuseli sa pred mladými mužmi nijako ospravedlňovať. Mladým mužom však bolo potrebné ponúknuť rôzne metódy, ako sa dopracovať ku zrelosti a dosiahnuť onoho konkrétneho postavenia, po ktorom toľko túžili. Oni sa týmto metódam často vzpierali, ale taktiež ich rešpektovali. Jednu vec vidím stále znovu: muži nerešpektujú nič, čo dostali zadarmo.

Ako som ja bol cvičený a preverovaný?

Ako poznám, že som pripravený postúpiť na ďalšiu úroveň privilégií a moci?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov.

Pridaj komentár