Životopis

Bc. Ľuboš Filip Tkáčik

Titul: Bc.
Krstné meno: Ľuboš
Stredné meno: Filip
Priezvisko: Tkáčik

Trvalé bydlisko
Ulica: Jarná
Číslo ulice: 2603/16
Mesto: Žilina
Okres: Žilina
Kraj: Žilinský

Občianstvo: Slovenske