Zelený život

Recyklovanie

Ako správne recyklovať?

Patria sem:
papier, čisté papierové obaly, škatule, kartóny, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom ako je hliník, celofán, …), papierová lepenka, noviny, časopisy, knihy, kancelárske papiere, zošity, reklamné letáky, obálky, papierové vrecká, papierové vrecúška, účtenky, termopapier, obaly od potravín (múky, cukru, čaju, …)

Nevhadzuje sa sem:
mokrý, mastný alebo znečistený papier, tvrdé väzby kníh, zakladače, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky, hygienické potreby (hygienické utierky, znečistené servítky, použité papierové vreckovky, …) vrecká znečistené potravinami, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky, …), kopírovací a samoprepisovací celofán, kopíráky, pauzáky, tapety od lepidla, plata od vajec (bez značky), alobal, umelohmotné obaly, voskový a térový papier, rolky od toaletného papiera, polstrované obálky.

ZELENÉ nádoby sú na SKLO

Patria sem:

nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a pod. farebné sklo, tabuľové sklo, nevratné sklo

Nevhadzuje sa sem:

porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).varné sklo

BIELE nádoby sú na BIELE SKLO

Patria sem:

biele tabuľové sklo, nevratne sklo,

Nevhadzuje sa sem:

Autosklo, porcelán, keramika, žiarovky, obrazovky monitorov

ŽLTÉ nádoby sú na PLASTY

Paria sem:

PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, igelitové vrecká, fólie, polystyrén, obaly z kozmetických produktov. Plasty, igelitové sáčky a tašky, PET fľašky, Obaly od cukroviniek a cukríkov, polystyrén.

Ak obec určí, že tam možno vhadzovať aj kovy, potom plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyškov potravín), drobné kovové predmety, drôty.

Nevhadzuje sa sem:

PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly. Pneumatiky, gumy, lino, Obaly od ADR, Plastové trubky, PVC, žuvačky

ORANŽOVÉ nádoby sú na TETRAPAKY

Patria sem: 

tetrapak, nápojové klartony, krabice od vína a mlieka

Nevhadzuje sa sem:

mäkké sáčky, sáčky od kávy, sáčky od všetkých potravín v prášku

ČERVENÉ nádoby sú na KOVY

Patria sem:

kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov. batérie, drobná elektronika, PC komponenty, telefóny,

Nevhadzuje sa sem:

kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. veľké spotrebiče, televízory, monitory, žiarivky, úsporné žiarovky

HNEDÉ nádoby sú na BIOODPAD

Patria sem:

biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju.

Nevhadzuje sa sem:

vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.