Tábory

2001
Ovčiarsko – Oratkovský chlapčenský stanový tábor Thébska légia

2002
Ústie na Orave – Oratkovský chlapčenský stanový tábor indiáni

2003
Babkov – Oratkovský chlapčenský stanový tábor Alvaréz bojovník

2004
Klubina – Oratkovský chlapčenský stanový tábor Špeciálna jednotka

2005
Klubina – Oratkovský chlapčenský stanový tábor Biskup kontra cisár

2006
Poluvsie – Oratkovský chlapčenský chatový tábor Rytieri okrúhleho stola

2007

2008

2009

2010
Babkov – Oratkovský chlapčenský stanový tábor Indiánsky
Trusalova – Pobytový tábor
Prímestský tábor
New Down

2011
Fačkov – Skautský oddielový stanový tábor

2012
Fačkov Skautský zborový tábor
Fačkov Skautský oddielový tábor