Sushi

Základné druhy Sushi sú:

Maki Sushi = rolka kyslej ryže =>

 • náplň
 • kyslá ryža
 • riasa nori

Podľa veľkosti, ale aj pestrosti náplne by sme mohli hovoriť o:
– Hoso Maki Sushi
– Chu Maki Sushi
– Futo Maki Sushi

Hoso Maki Sushi = malá / tenká rolka kyslej ryže =>

 • jeden druh náplne
 • kyslá ryža
 • riasa nori
 • používa sa rozpolená riasa (1/2)
 • servírované po 8 až 10 kusov
 • priemer do 2,5 cm

Chu Maki Sushi = stredná rolka kyslej ryže =>

 • jeden až tri druhy náplne
 • v náplni je bežne ryba
 • kyslá ryža
 • riasa nori
 • používa sa celá riasa
 • servírované po 6 až 8 kusov
 • priemer 3 až 4 cm

Futo Maki Sushi = veľká / tučná rolka kyslej ryže =>

 • tri a viac druhov náplne
 • náplň je najčastejšie bezmäsitá
 • kyslá ryža
 • riasa nori
 • používa sa celá riasa
 • servírované po  kusov
 • výška 4 až 5 cm

Podľa spôsobu prevedenia môžeme Maki Sushi rozdeliť na:
Klasické – ktoré sme si popísali vyššie
Obrátené – Ura Maki Sushi –
Dvojité – ktoré sú obrátené a ešte zarolované v niečom

Ura Maki Sushi = obrátená rokla kyslej ryže =>

– náplň

– riasa nori

– kyslá ryža

– môže byť posypaná sezamom (bielym alebo čiernym) alebo ikrami (červené, zelené, čierne)

– môže byť obalená rybou, alebo zeleninou