Skautský zákon

  1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť­. Skaut je pravdovravný.
  2. Skaut je verný a oddaný.
  3. Skaut, je osožný a pomáha iným.
  4. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
  5. Skaut je zdvorilý.
  6. Skaut je ochranca prírody a cenných výtvorov ľudských.
  7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
  8. Skaut je veselej mysle.
  9. Skaut je sporivý a hospodárny.
  10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.