Skautský sľub

Sľubujem na svoju česť,
že sa v vynasnažím zo všetkých síl
plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti,
pomáhať svojím blížnym v každom čase
a dodržiavať skautský zákon,
k tomu mi dopomáhaj Boh.