Skautská hymna Katolíckych skautov

Na svoju česť

Na svoju česť Ti sľubujem,
Ježišu môj,
že všetko Tebe venujem,
i život svoj.

R: Len sily ráč mi viacej dať
v každej dobe,
aby som mohol vytrvať
v svojom sľube.

Chcem slúžiť Cirkvi, národu
bez prestania,
pomáhať chcem svojmu ľudu
do skonania.

R: Len sily…

Pre lásku k Tebe, blížneho
chcem milovať,
slabého brata biedneho,
ochraňovať.

R: Len sily…

R: Len sily…