Ocenenia dardcov krvi

Darovanie krvi / Ocenenie darcov krvi /
Na Slovensku je bezpríspevkové darovanie krvi oceňované Slovenským červeným krížom, ktorý udeľuje Plakety prof. MUDr. J. Janského a Plaketu prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Bronzová Janského plaketa – 10 bezplatných odberov krvi
Strieborná Janského plaketa – 20 bezplatných odberov krvi
Zlatá Janského plaketa
– ženy – 30 bezplatných odberov krvi
– muži – 40 bezplatných odberov krvi
Diamantová Janského plaketa
– ženy – 60 bezplatných odberov krvi
– muži – 80 bezplatných odberov krvi
Kňazovického plaketa
– ženy – 80 bezplatných odberov krvi
– muži – 100 bezplatných odberov krvi