Láska

Šesť foriem lásky podľa starovekých gréckych filozofov:
– rodinná láska (Storge),
– priateľská alebo platonická láska (Filia),
– romantická, erotická, sexuálna, vášnivá láska (Eros),
– sebaláska (Philautia),
– hosťovská láska (Xenia),
– božská láska (Agape).

Latinský autori pridávajú napríklad:
– dobročinná láska (Charitas),
– ľudská láska (Amore).