KOmentár ku konštitúciám – Poslušnosť

Ideálna poslušnosť predpokladá ideálne príkazy. Tak, ako aj láska nachádza svoju najhlbšiu realizáciu vo vzájomnosti, podobne aj príkaz a poslušnosť. Čím viac rešpektuje autorita hodnotu ľudskej osoby, o to ľahšie vie aj podriadený rešpektovať autoritu a spoľahnúť sa na ňu. Keď sa však príkazy javia ako púhe vykonávanie moci, a to bez ohľadu na osobné dobro dotyčného a dobro spoločenstva, tak ťažko možno očakávať súhlas s príkazom. Podriadený sa skôr pokúsi úplne spontánne ochraňovať svoje záujmy proti predstavenému.“

https://www.zasvatenyzivot.sk/autority-v-cirkvi-seria-o-sluboch-od-p-bartolomeja-baratha-svd/