Galéria

Na tomto mieste prezentujem niekoľko málo diel z mojej vlastnej tvorby. Ide väčšinou o portréty kreslené ceruzkami, alebo uhlíkom, o obrazy maľované temperou alebo quašom na papier alebo na plátno.