Detský fond Slovenskej Republiky

Moja terajšia práca.
Sociálny pracovník pre oblasť prevencie v Detskom fonde Slovenskej republiky v projekte Mixklub – nízkoprahové centrum.