Skautský denný príkaz

Denne vykonať aspoň jeden dobrý skutok!