16 osobností – 16 Personalities

Životopis

https://www.16personalities.com/sk/bezplatny-test-osobnosti

“Obhajca” / „advokát“ osobnosť – INFJ T

INFJ typ osobnosti je veľmi zriedkavý, tvorí menej než jedno percento populácie, no napriek tomu zanecháva na tomto svete svoje stopy.

Ako diplomati (NF) majú INFJ vrodený zmysel pre idealizmus a morálku, čo ich vyčleňuje, je ich plánovacia (J) črta – INFJ nie sú nečinní snilkovia, sú to ľudia, ktorí dokážu cielene postupovať, aby uskutočnili svoje plány a zanechali po sebe trvalý kvalitný výsledok.

INFJ majú sklon pomoc druhým vnímať ako zmysel svojho života. Tento typ osobnosti sa zvykne zapájať do záchranných prác či charitatívnej činnosti, ich skutočnou vášňou je však odhaliť jadro problému a predísť tak nutnosti ľudí vôbec zachraňovať.

Pomôž mi pomôcť ti

INFJ majú naozaj veľmi unikátnu kombináciu čŕt: napriek príjemnému tónu hlasu stoja pevne za vlastnými názormi a za myšlienky, v ktoré veria, dokážu neúnavne bojovať. Sú rozhodní a majú pevnú vôľu, čo ale málokedy využívajú pre svoj osobný prospech – INFJ konajú kreatívne, s predstavivosťou, z presvedčenia a citlivo, nie preto, že by sa im to hodilo, ale aby vytvárali rovnováhu. INFJ ľudí priťahujú myšlienky egalitarizmu a karmy a bývajú naklonení názoru, že tomuto svetu by nepomohlo nič iné viac, než použitie lásky a súcitu na obmäkčenie sŕdc tyranov.

„Každý človek sa musí rozhodnúť či bude kráčať svetlom tvorivého altruizmu alebo temnotou deštruktívneho egoizmu.“
MARTIN LUTHER KING

INFJ dokážu jednoducho nadviazať kontakt s inými, majú dar vľúdnej a citlivej reči, vyjadrujú sa skôr ľudskými pojmami než čisto fakticky alebo logicky. Je preto pochopiteľné, že ich priatelia a kolegovia ich vnímajú ako tiché extrovertné typy, pritom by si však mali uvedomiť, že INFJ potrebujú čas osamote, aby si vyfúkli a dobili baterky. Nemá teda zmysel príliš sa znepokojovať, keď si náhle vytvoria odstup. INFJ ľudom úprimne záleží na citoch ostatných a očakávajú, že im tento prejav vrátia, čo niekedy môže znamenať poskytnúť INFJ na pár dní priestor, ktorý potrebujú.

Prežiť a neskôr zabojovať znova

Skutočne je nanajvýš dôležité, aby INFJ pamätali aj na starostlivosť o seba. Zanietený boj za svoje presvedčenia ich bez problémov dokáže preniesť až za osobný bod zlomu a ak sa im ich horlivosť vymkne z rúk, môžu skončiť vyčerpaní, vystresovaní a s nalomeným zdravím. Obzvlášť sa to prejavuje, keď INFJ čelia konfliktu alebo kritike – citlivá povaha ich núti urobiť všetko, čo je v ich silách, aby sa vyhli týmto na pohľad osobným útokom. Ak to však okolnosti nedovoľujú, môžu sa brániť alebo zaútočiť veľmi iracionálne a neužitočne.

Z pohľadu INFJ je svet plný nespravodlivosti – ale nemusí to tak byť. Žiadny iný typ osobnosti totiž nie je natoľko uspôsobený, aby inicioval nápravu zla, či už malého alebo veľkého. INFJ ľudia by mali akurát pamätať na to, že popri zachraňovaní sveta si majú nájsť čas postarať sa aj o seba.

Známi INFJ

Martin Luther King
Nelson Mandela
Matka Tereza
Marie Kondo
Lady Gaga
Nicole Kidman
Morgan Freeman
Goethe
Jon Snow
James Wilson
Aragorn
Galadriel
Ton Kirkman
Rose Bukater
Desmond Hume
Aramis
Michael Scofield
Atticus Finch
Matthew Murdock

Silné a slabé stránky

Silné stránky advokáta (INFJ).

Kreatívni – Advokáti nie sú presne ako všetci ostatní – a to je úžasná vec. Ľudia s týmto typom osobnosti prijímajú svoju tvorivú stránku a vždy hľadajú príležitosti na vyjadrenie a myslenie mimo rámca.

Bystrý – Tieto osobnosti veľmi dobre vedia, že zdanie môže byť zavádzajúce. Zástancovia / obhajcovia sa snažia prekonať povrchnosť a hľadať hlbšie pravdy v živote. To im môže poskytnúť takmer neuveriteľnú schopnosť porozumieť skutočnej motivácii, pocitom a potrebám ľudí.

Zásadovosť – Zástancovia / obhajcovia / advokáti majú tendenciu mať silné presvedčenie a hodnoty, najmä pokiaľ ide o etické záležitosti. Keď Advokáti hovoria o témach blízkych ich srdcu, ich presvedčenie a srdečný idealizmus môžu inšpirovať a presvedčiť aj tých najprísnejších skeptikov.

Vášnivý – Zástancovia / obhajcovia / advokáti túžia po zmysle života. Namiesto toho, aby žili na autopilotovi alebo sa držali status quo, chcú ísť za svojimi ideálmi. Toto nie je typ osobnosti, ktorý sa vyhýba veľkým snom – v skutočnosti sú Advokáti nabití energiou a nadšení krásou svojich vízií do budúcnosti.

Altruisti – Ľudia s týmto typom osobnosti nie sú šťastní, že uspejú na úkor inej osoby. Zástancovia / obhajcovia / advokáti chcú využiť svoje silné stránky pre väčšie dobro a len zriedka strácajú zo zreteľa, ako by ich slová a činy mohli ovplyvniť ostatných. Vo svojom srdci chcú urobiť svet lepším miestom, počnúc ľuďmi okolo nich.

Advocate (INFJ) Slabé stránky

Citliví ku kritike – Zástancovia nemajú odpor k spätnej väzbe – teda pokiaľ neveria, že niekto spochybňuje ich najcennejšie zásady alebo hodnoty. Pokiaľ ide o problémy, ktoré sú im blízke a drahé, ľudia s týmto typom osobnosti sa môžu stať defenzívnymi alebo odmietavými.

Neochotní sa otvoriť – Zástancovia si cenia úprimnosť a autentickosť, no sú aj súkromní. Môže byť pre nich ťažké otvoriť sa a byť zraniteľní v súvislosti so svojimi problémami, pretože nechcú svojimi problémami zaťažovať niekoho iného. Nanešťastie, keď Advokáti nepožiadajú o pomoc, môžu sa neúmyselne držať späť alebo si vytvoriť odstup vo svojich vzťahoch.

Perfekcionistický – typ osobnosti advokát je takmer definovaný idealizmom. Aj keď je to v mnohých ohľadoch úžasná kvalita, nie vždy ponecháva priestor pre neporiadok skutočného života. Pre zástancov môže byť ťažké oceniť svoju prácu, životné situácie alebo vzťahy, ak sa neustále zameriavajú na nedokonalosti a premýšľajú, či by nemali hľadať niečo lepšie.

Vyhýbanie sa obyčajnému – Zástancovia túžia robiť so svojimi životmi výnimočné veci. Ale je ťažké dosiahnuť niečo mimoriadne bez toho, aby ste to rozdelili na malé, zvládnuteľné kroky. Pokiaľ svoje sny nepreložia do každodennej rutiny a zoznamov úloh, Advokáti môžu mať problém premeniť svoje veľké vízie na skutočnosť.

Sklon k vyhoreniu – Perfekcionizmus a rezervovanosť obhajcov im ponecháva len málo možností, ako vypustiť paru. Ľudia s týmto typom osobnosti sa môžu vyčerpať, ak nevyvážia snahu pomáhať druhým s potrebnou starostlivosťou o seba a oddychom.

Romantické vzťahy

„Láska prichádza k ľudskému srdcu prirodzenejšie ako jej opak.“
NELSON MANDELA

Advokáti (INFJ) hľadajú hĺbku a zmysel vo svojich vzťahoch – a ich romantické vzťahy nie sú iné. Ide o typ osobnosti, ktorý je známy svojou živou a živou predstavivosťou, ale len málo obhajcov si vie predstaviť, že by sa uspokojili so zápasom založeným na niečom menšom, než je skutočná láska.

Môže chvíľu trvať, kým Advokáti nájdu kompatibilného partnera. Niektorí ľudia si môžu myslieť, že Advokáti sú príliš vyberaví, a je pravda, že tieto osobnosti môžu byť náchylné k nerealistickým očakávaniam. Vďaka svojej perfekcionistickej, idealistickej povahe môžu byť Advokáti v pokušení hľadať „dokonalého“ partnera alebo vzťah, ktorý v konečnom dôsledku neexistuje. Dobrá správa? Idealizmus obhajcov – ak je vyvážený dostatočným množstvom realizmu – môže skutočne zlepšiť ich milostný život.

Je to naozaj?

Advokáti majú tendenciu byť naladení na svoje základné hodnoty a sú si vedomí toho, na čom im záleží na úrovni duše. To im pomáha pozerať sa za príťažlivosť na úrovni povrchu a pochopiť, či sú kompatibilné s niekým na hlbšej a zmysluplnejšej úrovni. Tieto poznatky sú nevyhnutné na to, aby pomohli advokátom vyhnúť sa zhodám, ktoré nie sú založené na autentickosti alebo spoločných princípoch.

Zástancovia sa starajú o integritu a majú tendenciu sa naježiť, keď sa ich ľudia snažia zmeniť alebo ich prehovárajú na niečo, čomu neveria. V dôsledku toho osobnosti Advocate priťahujú partnerov, ktorí ich oceňujú takých, akí sú.

Ako romantickí partneri sú Advokáti vrúcni, starostliví, čestní a bystrí – a trpezlivo pracujú na tom, aby odhalili najvnútornejšie potreby a túžby svojej milovanej osoby.

Keď Advokáti nájdu vhodný vzťah, len zriedka ho považujú za samozrejmosť. Namiesto toho majú tendenciu hľadať spôsoby, ako rásť ako jednotlivci a posilňovať svoje spojenie s partnerom. To môže pomôcť vzťahom Advokátov dosiahnuť úroveň hĺbky a úprimnosti, o ktorej mnohí ľudia môžu len snívať.

Sila lásky

Ľudia s týmto typom osobnosti vytvárajú vo svojich vzťahoch hĺbku, ktorú možno len ťažko opísať konvenčnými výrazmi. Vďaka svojej citlivosti a prehľadu môžu Advokáti zabezpečiť, aby sa ich partneri cítili vypočutí a pochopení krásnymi spôsobmi. Advokáti sa neboja prejaviť svoju lásku a cítia to z celého srdca.

Jednou z vecí, ktoré Advokáti považujú za najdôležitejšie, je vytvorenie skutočných, hlbokých spojení s ľuďmi, na ktorých im záleží.

Obhajcovia majú tendenciu uznávať, že láska nie je pasívna emócia, ale skôr príležitosť rásť a učiť sa, a očakávajú, že ich partneri budú zdieľať toto zmýšľanie. Výsledkom je, že vzťahy s týmito osobnosťami nie sú pre neviazaných a plytkých. Advokáti sú intenzívne zanietení spôsobmi, ktoré presahujú súčasný okamih, a to, čo ich skutočne napĺňa, je spôsob, akým sa láskyplný a zmysluplný vzťah časom vyvíja a prehlbuje.

Ľudia s typom osobnosti Advocate vo svojom srdci túžia po emocionálnom a dokonca duchovnom spojení so svojím partnerom. Oceňujú nielen akt bytia vo vzťahu, ale aj to, čo to znamená stať sa jedným s inou osobou v mysli, tele a duši.

Priateľstvo

„Najviac, čo môžem urobiť pre svojho priateľa, je jednoducho byť jeho priateľom.“
HENRY DAVID THOREAU

Advokáti (INFJ) sa zriedka uspokoja s plytkými, povrchnými priateľstvami. Pokiaľ ide o sociálne naplnenie, neuspokojujú ich náhodné interakcie s kolegami alebo spolužiakmi. Osobnosti obhajcov túžia po autentických, zmysluplných priateľstvách – priateľstvách, ktoré im umožňujú zdieľať svoje sny, odhaľovať svoje duše a cítiť sa pochopené a akceptované takými, akí sú. A ak to znamená mať len jedného alebo dvoch dôverníkov a nie široký okruh známych, tak áno.

Hoci sa Advokáti môžu zdať celému svetu tichí alebo rezervovaní, okolo svojich blízkych priateľov sa úplne rozžiaria. Len málo vecí im prináša viac potešenia alebo potešenia, ako keď sa rozprávajú o svojich vášňach, záujmoch a presvedčeniach so spriaznenou dušou. Ľudia s týmto typom osobnosti si užívajú potešenie zo svojej vlastnej spoločnosti, ale zástancovia stále považujú za oslobodzujúce poľaviť v ostražitosti a byť úplne a úplne sami sebou s priateľom, o ktorom vedia, že mu môžu dôverovať.

Hľadá sa srdce zo zlata

Advokáti sú známi tým, že majú veľké očakávania – nielen pre seba, ale aj pre svoje priateľstvá. Vysoko na tomto zozname očakávaní je autentickosť. Ak musia byť Advokáti falošní alebo sa zmierňovať, aby získali niekoho súhlas, potom táto osoba pre nich pravdepodobne nie je najlepším priateľom. A pre ľudí s týmto typom osobnosti je ťažké rešpektovať niekoho, kto k nim na oplátku nebude úprimný – nehovoriac o tom, kto nevie byť úprimný sám k sebe.

Ďalším očakávaním, ktoré Advokáti prinášajú do svojich priateľstiev, je vzájomná podpora a rast. Baviť sa spolu je úžasné, ale pre tieto osobnosti to nestačí. Advokáti sa chcú obklopiť priateľmi, ktorí ich inšpirujú, aby sa učili, rozširovali a zlepšovali sa. Pre nich je najistejším spôsobom, ako si dvaja priatelia prehĺbiť svoje puto, tým, že si navzájom pomôžu napredovať v ich príslušných životných misiách.

V priateľstve Advokáti nehľadajú len niekoho, s kým by mohli tráviť čas. Chcú nájsť spriaznenú dušu – niekoho, kto rezonuje s ich vášňami a ich presvedčením.

Toto je náročný proces a zástancovia môžu mať pocit, že je ťažké stretnúť sa s takými priateľmi, ktorých hľadajú. Pretože ich typ osobnosti je taký vzácny, Advokáti sa môžu stretnúť s relatívne málo ľuďmi, ktorí im skutočne pripomínajú ich samých. V dôsledku toho sa môžu obávať, že sa musia uspokojiť s menej napĺňajúcimi priateľstvami – alebo akceptujú samotu.

Vernosť a autentickosť

Našťastie ľudia s týmto typom osobnosti sú viac než schopní nájsť si typy priateľov, s ktorými sa túžia stretnúť – možno tomu budú musieť venovať ďalšiu energiu. Niekedy sa títo priatelia môžu skrývať na očiach, medzi známymi, ktorých Advokáti jednoducho tak dobre nepoznajú. Tento typ osobnosti je známy tým, že má bystrý prvý dojem o iných ľuďoch, ale aj advokátom môže uniknúť hlbší potenciál ľudí, s ktorými sa denne stretávajú. Keď dajú týmto ľuďom šancu, advokáti môžu zistiť, že zdieľajú hodnoty a postoje, vďaka ktorým sú kompatibilní na hlbšej úrovni.

Keď Advokáti nájdu skutočné priateľstvá, stanú sa lojálnymi a starostlivými spoločníkmi. Niekedy môžu byť dokonca prekvapení prudkosťou lojality a oddanosti, ktorú pociťujú voči svojim priateľom. Len málo situácií v živote podčiarkne statočnosť a odhodlanie Advokátov ako príležitosť postaviť sa za priateľa, ktorý ich potrebuje.

Osobnosti Advocate svojou charakteristickou vrúcnosťou a nadšením podporujú svojich priateľov v úsilí rásť a rozširovať svoje životy.

Nakoniec, jediný spôsob, ako sa započítať medzi skutočných priateľov Advokátov, je byť autentický, čestný a skutočný. V priebehu rokov môžu Advokáti skončiť skôr s niekoľkými skutočnými priateľstvami ako so širokým okruhom náhodných známych. Ale pokiaľ sú tieto priateľstvá postavené na bohatstve vzájomného porozumenia, Advokáti by to nemali inak.