Archív značiek: Vyslobodenie

1. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Prvý týždeňĎalej →
1 – 2

Sloboda pochádza od Boha
Iba Boh dáva vyslobodenie

Si v Egypte

Tento týždeň sa nachádzaš s Izraelitmi v Egypte. Hoci prostredie, v ktorom žiješ, sa počas posledných storočí stáva stále nepriateľskejším a skľučujúcejším, tvoja slepota voči otroctvu, v ktorom sa nachádzaš, spôsobuje, že si to akosi nevšímaš. Našťastie, Mojžiš bol povolaný, aby ti zvestoval pravdu. Si ochotný akceptovať, že Egypt ťa zotročil? Tvoje „áno“ bude vyžadovať kompletnú zmenu tvojho životného štýlu.

Usmernenia pre tento týždeň

1) Vzdaj sa kontroly. Cvičenia v Exode 90 ti poskytnú príležitosť vzdať sa kontroly nad svojím životom, ktorý vedie iba k prežívaniu.
Čo si spravil v tomto prostredí, v ktorom žiješ, aby si prežil vo svojej neľahkej situácii?
Kde si sa obrátil o pomoc?
Hľadáš pomoc v športe, v práci, v pornografii?
Je aj niečo lepšie než púhe prežívanie, a to je sloboda. A cesta k slobode, aj keď neľahká a namáhavá (viď Mt 7;14), je otvorená aj pre teba, avšak iba za podmienky, že si ochotný sa odpútať od Egypta a nasledovať Boha.

2) Odovzdaj sa bratstvu (bratskému spoločenstvu). Táto cesta (púť) je ťažká. Budeš na nej často skúšaný a preverovaný. Budeš preto potrebovať tvoje bratstvo – spoločenstvo bratov – a oni budú potrebovať teba. Pravidelné týždenné stretnutia stretávania sú potrebné a sú nevyhnutnosťou. (Viac o dôležitosti bratského spoločenstva pozri v kapitole Stvorení pre bratské spoločenstvo v Sprievodcovi programom Exodus 90.)

3) Naplánuj a vytvor si čas na každodennú modlitbu.  Stráv každý deň hodinu v modlitbe. Ak to nie je v tvojich možnostiach, urob čo sa dá, aby si v modlitbe strávil, čo najviac času. Ale aspoň 20 minút stráv v tichej rozjímavej (kontemplatívnej) modlitbe denne. Naplánuj si tento čas dopredu, poznač si to v kalendári, lebo inak je isté, že sa k tomu nedostaneš a modlitbu budeš vynechávať. (Viac o dôležitosti modlitby a vysvetlenie tichej kontemplatívnej modlitby nájdeš v kapitole Vernosť modlitbe v Sprievodcovi programom Exodus 90. O tom, ako si každodenne konať svätú hodinu, pozri v kapitole Ako sa modliť svätú hodinu medzi záverečnými prílohami tejto knihy.)

4) Buď radostný. Začal si predsa realizovať svoj cestovný plán k slobode. Vybral si sa po ceste slobody. Áno, bude to ťažké, ale nemal by si byť kvôli tomu skľúčený, nemalo by ti to kaziť náladu. Naopak! Radšej nech ti nádej, že v 91. deň budeš už na slobode a pozvanie od Boha, aby si začal a podstúpil tieto duchovné cvičenia, túto duchovnú skúšku, prinesie hojnú radosť. Keď sa budeš rozprávať s ľuďmi mimo Exodu 90, nesťažuj sa, nehovor im, aké sú jednotlivé skúšky a cvičenia v Exode 90 ťažké. Radšej im povedz, a rozprávaj im o tom, ako sa tešíš, akú veľkú máš radosť, keď si predstavíš, kým sa staneš v 91. deň.

5) Každý večer si prejdi svojím dňom. Exodus 90 sa skladá z mnohých disciplín, na ktoré máš možnosť odpovedať každý jeden deň svojím „áno“. Na záver každého dňa, skôr ako pôjdeš do postele, si vyhraď čas na zhodnotenie dňa a na chvíľu zamysli nad prežitým dňom. Toto ti pomôže nielen v úspešnom akceptovaní skúšok a vernom plnení disciplín, ale aj ti to pomôže sledovať tvoje napredovanie na ceste k slobode. (O tom, ako si každodenne konať spytovanie svedomia, si prečítaj v kapitole Ako si konať večerné spytovanie svedomia medzi záverečnými prílohami tejto knihy.)

6) Pomodli sa, aby Boh udelil slobodu tebe a tvojmu bratskému spoločenstvu.

7) Pomodli sa za slobodu pre všetkých mužov v Exode presne tak, ako sa aj oni modlia za teba. Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, on ich naučil modlitbu „Otče náš“ (viď Lk 11, 1-4 a Mt 6, 9-13). Spájaj sa každý deň so svojimi bratmi v Exode na celom svete v recitovaní tejto mocnej modlitby, na predchádzajúce úmysly (bod 6 a 7).

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

EXODUS
Ex 1, 1-7

„1 Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta s Jakubom. Každý prišiel so svojou rodinou:
2 Ruben, Simeon, Lévi a Júda,
3 Isachar, Zabulon a Benjamín,
4 Dan a Neftali, Gad a Aser.
5 Všetkých duší, vlastných Jakubových potomkov bolo sedemdesiat duší. Jozef bol už v Egypte.
6 Keď Jozef zomrel i jeho bratia a celé to pokolenie,
7 Izraeliti sa veľmi rozmnožili a rozrástli a boli takí mocní, že krajina bola nimi preplnená.“

Zamyslenie

Tvoja náročná púť z otroctva na slobodu sa začína uvažovaním nad úvodným odsekom prastarej Knihy Exodus, ktorá je príbehom putovania Božieho ľudu z otroctva v Egypte na slobodu.

Vediac, že ​​Kniha Exodus je o ceste Izraela k slobode od otroctva, o skutočnosti, že ľudia boli „mimoriadne silní; aby ich krajina bola plná “, malo by nás to udiviť. Prečo by mali byť Izraeliti zotročovaní, keď boli „príliš silní“? Neskôr sa Exodus odvoláva, že egyptský faraón sa dokonca bál Izraelitov. Prečo teda boli zotročení? Prečo, keď boli títo muži takí mocní, sami nepovstali a z tohto svojho otroctva sa neoslobodili? Čo to boli za muži, ktorí aj napriek svojej veľkej moci zostali zotročení tyranom? Zdá sa to dosť zvláštne, ba až úbohé.

Kniha Exodus je však aj naším príbehom. Je to aj tvoj príbeh. Tento prastarý príbeh je obrazom aj moderného muža, a vlastne muža každej doby. Či už ste zotročení chtíčom, žiadostivosťou, technológiami, jedením, pitím alebo niečím – čímkoľvek – iným, ocitneš sa beznádejne zotročený, a je to stále to isté otroctvo, hoci ako muž môžeš mať veľkú silu.

Byť zotročený však neznamená, že muž je slabý. Vo väčšine prípadov jeho mozog a telo sú v skutočnosti veľmi silné, tak ako boli silní Izraeliti. Ba je viac než pravdepodobné, že práve táto jeho sila je dôvodom, že sa stal otrokom. Muži sú silní, no ako sa tak muž snaží usmerňovať a žiť svoj život a prekonávať mnohé jeho ťažkosti, dychtivo siahne po čomkoľvek, čo mu prinesie útechu a istotu. V priebehu svojho života, a najmä keď je mladý, objavuje, nachádza a používa veci alebo činnosti, o ktorých sa domnieva, že ho urobia šťastným. Všetky tieto veci používa v presvedčení, že sú pre neho výhodné a že mu slúžia.

Avšak neskôr, ako tak kráča životom, začne zisťovať, že v skutočnosti bol podvedený a oklamaný. Zistí, že tieto veci mu nepomáhajú; že im chýba pravda a že ony mu šťastie, po ktorom tak túži, neprinášajú. Namiesto toho sa ich pričinením začne zamotávať do návykov, ktoré do neho začnú zapúšťať čím ďalej tým hlbšie korene, a on sa začne stávať ich otrokom. A nech sa akokoľvek snaží byť slobodný, nakoniec zistí, že od vecí, ktoré sa mu stali pascou, sa sám už nedokáže oslobodiť, a to bez ohľadu na to, akú má silu. Muž bude v tejto situácii, podobne ako Izraeliti, nútený naučiť sa a prijať jednu z najväčších biblických právd, a to, že jedine Boh dáva slobodu. Izraeliti boli mimoriadne silní, no aj napriek tomu neboli schopní sa zo svojho otroctva sami oslobodiť – a moderný muž sa často nachádza v rovnakej situácii.

Koľkokrát si sa už sám pokúšal „oslobodiť“, a to len preto, aby si nakoniec zistil, že v skutočnosti to nedokážeš? Stokrát? Keď teraz začínaš túto neuveriteľnú púť, tieto intenzívne duchovné cvičenia, nikdy nezabudni na jednu neodškriepiteľnú a možno aj pokorujúcu pravdu: ty si schopný urobiť toho veľa, avšak jediný, ktorý je schopný ťa z tvojho otroctva naozaj vyslobodiť a udeliť ti slobodu, je Boh.