Archív značiek: Sofoniáš

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca

21.12. 2019. Sobota

„V Starom zákone nie je veľa statí, kde sa hovorí o Bohu ako o Otcovi, ale táto stať z knihy proroka Sofoniáša je jednou z nich. Prorok Sofoniáš vidí Boha ako Otca, ktorý má nádhernú dcéru menom Sion. Vzťah medzi Izraelitmi a ich Bohom je ako vzťah medzi dcérou a Otcom; cieľom tohto vzťahu je priniesť bezpečie. Dcéra sa nemá čoho báť. Jej Otec ju už nesúdi a odvrátil od nej aj jej nepriateľov. Kráľ je so svojou dcérou a ona sa už nemusí báť žiadneho zla. Prorok hovorí o budúcich časoch, kedy Pán Boh bude so svojou dcérou. On bude všemohúcim Spasiteľom. On bude s radosťou spievať nad svojou dcérou a obnoví ju svojou láskou. 

Prorok vidí vzťah, ktorý ešte len príde. Je celkom iný ako vzťah, ktorý bol medzi Bohom a jeho ľudom v tom čase. V Starom Zákone je Boh často nahnevaný, žiarlivý, požadujúci a spôsobuje strach. Jeho ľud sa ho bojí. Ale toto obdobie sa končí.Tento vzťah sa zmení a bude plný lásky a radosti. Ako? Tak, že Boh zruší rozsudok nad svojimi deťmi a odvráti od nich aj ich nepriateľov. On zoberie ich bremeno a strach zo Zákona. 

Mária nemá strach zo Zákona, keď počne svojho Syna, pretože Boh je s ňou. Je chránená pred súdom, ktorý plynie zo Zákona. Stretáva sa so svojou príbuznou Alžbetou a rozpráva sa s ňou. V tom momente sa dieťa v Alžbetinom lone zachvie radosťou. Prichádza obdobie dobrých vzťahov, radosti a bezpečia, presne tak, ako to predpovedal prorok Sofoniáš. 

Ako je to s tebou a s tvojím životom? Bojíš sa alebo cítiš neistotu? Alebo spievaš od radosti? Vynášaš nad sebou súdy alebo počúvaš svojho milujúceho Otca a prijímaš jeho chválu?

Ktorú zmluvu si si vybral pre svoj život? Každé dieťa na začiatku svojho života porozumie spravodlivosti. Keď však dospievame, zisťujeme, že každý si myslí, že má pravdu. Spravodlivosť a súd nie sú základom silného a pevného vzťahu. Môžeš sa vzdať svojej potreby mať pravdu a namiesto toho investovať do svojich vzťahov? To je to, čo urobil s tebou tvoj milujúci Otec. Máš nejaký vzťah, ktorý je založený na posudzovaní? Čo by si mohol dnes urobiť alebo povedať, aby si ukázal, že dávaš prednosť milosrdenstvu a láske? Keď to urobíš, budeš ako dcéra, ktorá sa chce zapáčiť svojmu milujúcemu Otcovi tým, že bude ako On.“

„Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla! V onen deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú! Pán, tvoj Boh, je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá; ako v deň zhromaždenia.““  Sof 3, 14-18a

„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.““ Lk 1, 39-45