Archív značiek: Druhý znak: pravidelnosť a množstvo strateného času

Sexuálna závislosť – túžba ktorá prevzala „kontrolu“

Autor: Tomáš Hupka

Prevzaté z: https://dennikn.sk/blog/1541907/sexualna-zavislost-tuzba-ktora-prevzala-kontrolu/

„Keď sa dnešná téma začne v niektorých kruhoch rozoberať ako závislosť, mnohí ľudia sa začnú uškŕňať. Málokto si ju dokáže predstaviť ako závislosť. Síce o nej často hovoríme, ale v iných kontextoch. Dnes bude reč o sexuálnej závislosti.

Skúsme si na začiatku dať niekoľko záchytných bodov. V medzinárodnej klasifikácií chorôb sexuálna závislosť ako taká, definovaná nie je. Spadá skôr pod iné pojmy – definovaná je buď ako hypersexualita, prípadne ako nutkavé sexuálne správanie (kompulzívno sexuálne správanie). Odborníci diskutujú o tom, či je skôr závislosťou, nutkavým správaním, alebo impulzívnym konaním. Do istej miery sa v nej prelínajú všetky tieto črty. Do hypersexuality spadá aj nymfománia. Na rozdiel od nymfománie, však sexuálna závislosť nie je obmedzená len na sexuálny styk a môže a nemusí byť pri nej partner.

Trojboj

Keď sa povie sexuálna závislosť, tak ľudia ktorí zápasia s týmto problémom najčastejšie spomínajú tri slová: sexualita, pornografia a masturbácia. Samozrejme že sexuálne závislý človek môže objaviť a rozvinúť svoju závislosť ďalej do rôznych podôb, ale základom sú tieto tri črty. Do istej miery možno hovoriť o trojboji, pretože sexuálne závislý človek často zápasí so všetkými naraz. Ale o sexuálnej závislosti možno hovoriť, aj keď sa venuje čo len jednej z nich.

Nie je v tejto chvíli podstatné, ktorá ku ktorej vedie, pretože sexuálne závislý človek sa často venuje viacerým z nich, prípadne svoju sexuálnu aktivitu prispôsobí možnostiam a vystačí si napr. s masturbáciou – ak nie je príležitosť na sexuálny styk. V čom je problém, keď sa človek venuje týmto aktivitám? Definícia hypersexuality hovorí o prehnanej (deformovanej) túžbe. Sexuálne závislý človek dokáže hodiny stráviť na pornostránkach, nutkavo a často masturbovať, alebo rýchlo striedať partnerov, prípadne pravidelne byť neverný voči svojmu partnerovi.

Tri znaky problému

Keď hovoríme o troch prvkoch ktoré rezonujú pri sexuálnej závislosti, môžeme hovoriť aj o troch symptómoch s tým spojenými. Bez ohľadu na to, či sexuálne závislý sa venuje pornografií, strieda partnerov, požaduje sexuálny styk viac krát za deň alebo sa venuje masturbácií, pri všetkých týchto aktivitách možno hovoriť o závislosti – nemôže s tým prestať, stráca kontrolu nad tým a po svojej „dávke“ prežíva výčitky. Objavuje sa tu tiež nutkavé správanie, je tu veľmi krátky čas medzi podnetom a túžbou zrealizovať svoju túžbu. A to sa v neposlednom rade prenáša do impulzívneho konania a problému odolať…

V odborných článkoch sa často definujú štyri znaky toho, že máte problém. Tým prvým je dvojitý život – keď svoje aktivity maskujete pred okolím a partnerom. Druhým znakom je – tejto aktivite sa venujete pravidelne a venujete tomu dosť času. Tretím znakom je – že túžite stále po niečom novom, tvrdšom obsahu, či skúsenosti s niekým iným. To všedné – verný partner si neviete vychutnať. A posledným štvrtým znakom je – pohybujete sa na hrane zákona a riskujete pokutu napr. za sex na verejnosti.

SA

Na Slovensku je to pomerne nové, ale liečbe tejto závislosti sa venujú anonymní sexholici.

Pri terapií ktorú poskytujú, nadväzujú na odkaz Billa Wilsona. Tento pán v USA v roku 1935 vypracoval systém 12 krokov, ktorý sa začal používať pri liečbe závislosti na alkohole. Ako sa neskôr ukázalo, tento systém sa dá použiť aj na liečbu rôznych závislostí. A tak sa pred časom začal používať aj na liečbu sexuálnej závislosti. Na Slovensku vznikajú prvé skupinky ľudí, ktoré sa snažia čeliť tomuto problému spolu.

Keď zavítate na stránku SA, môžete si urobiť test, ktorí Vám pomôže zistiť, ako na tom ste. A či by nebolo vhodné vyhľadať pomoc. Viac tu: http://www.anonymnisexholici.sk/.

Dvanásť krokov

Dvanásť krokov ako uzdraviť svoju závislosť.

Ich obsah a podstatu možno zhrnúť nasledovne: priznanie, že sme zoči voči svojej závislosti bezmocní a stratili sme kontrolu nad svojím životom. Dospeli sme k presvedčeniu, že vlastnými silami tento boj nezvládneme a tak sa opierame o pomoc toho tam „hore“. Nehovoríme o konkrétnom bohu, ale vieme že je a rozhodli sme sa odovzdať mu svoju vôľu a svoj život. Rozhodli sme sa urobiť poriadok vo svojom živote a postaviť ho na nových základoch. Priznali sme svoje chyby a svoj podiel na vzniku závislosti – to že máme problém.  Rozhodli sme sa pre zmenu. Uvedomujúc si vlastnú slabosť, požiadali sme o pomoc boha. Bez neho to nezvládneme. Požiadali sme ho o pomoc hlavne tam, kde sme slabí. Na papier sme napísali zoznam tých, ktorým sme ublížili a premýšľame, ako to napraviť. Ak sme dostali príležitosť, rozhodli sme sa uzdraviť zranenia, ktoré sme spôsobili. Ak sme na ceste uzdravenia zlyhali, rozhodli sme sa pokračovať ďalej a neprestať, kým sa to nepodarí. V situácií v ktorej sme sa ocitli, začali sme hľadať svoju vlastnú cestu k bohu. A z vďaky za prejdenú cestu, sme sa rozhodli po vyslobodení zo závislosti pomáhať iným…

Týchto 12 myšlienok a krokov vyvoláva úsmev na mnohých tvárach, ale funguje to. Dokonca existuje viac variácií podľa jednotlivých problémov v sexualite: https://billherring.com/comparing-different-12-step-meetings-for-sex-addiction

V čom je sila anonymných sexholikov?

Vytvorili skupinu, ktorá sa pravidelne stretáva, navzájom si pomáha a podporuje sa na ceste zo závislosti. Veľkú úlohu zohráva aj funkcia poradcu (sponzora), na ktorého sa závislý môže kedykoľvek obrátiť. Týmto poradcom je človek, ktorý sám závislosť prekonal, dokáže sa preto vcítiť do pocitov, obáv a problémov človeka, ktorý tým prechádza. Vie kde „zatlačiť“, keď sa vyskytne problém. A ponúka pomoc keď sa objaví kríza.

Zaujímavosťou je aj systém troch kruhov. Do vnútorného sa vpíše konkrétny prejav sexuálnej závislosti – droga ktorá sprevádza život závislého človeka. Do stredného kruhu sa vpíše pripomienka toho, že človek nie je dokonalý a zároveň ak mu niečo chýba, nemusí hľadať náhradu v droge (v tomto prípade v sexualite). A do vonkajšieho kruhu sa vpíšu aktivity, ktoré nám pomáhajú znova začať žiť a opäť mať radosť zo života. Podstatou kruhu je pochopiť v čom máme problém, ako sa mu vyhnúť, kde sú moje hranice (ak ich prekonám je riziko návratu k závislosti) a vrátiť sa k tomu, čo fungovalo pred vznikom závislosti.

Pretnúť kruh závislosti nie je len tak. Treba preto aj niečo urobiť. Okrem spoznania svojho príbehu a túžby skoncovať s tým, sú to rôzne opatrenia. Napríklad vyčistiť byt a pracovisko od pornografie a dať PC na miesto, kde sa pohybuje veľa ľudí. Zmazať anonymné profily na stránkach kde sa odohráva kontakt so sexuálne závislými ľuďmi, alebo s ľuďmi, ktorí poslúžia závislosti. A práca s myšlienkami. Zahnať hneď prvý podnet, ktorý volá po osvedčenom recepte. To je taký ten základ. Je to podobné ako pri iných závislostiach – je potrebné znížiť na minimum dostupnosť a početnosť podnetov. Na začiatok je to nevyhnutné a keď už dokážete prestať, aj potom bude dôležité sa tomuto pokušeniu vyhýbať.

Sila zvyku

Pred rokmi Charles Duhigg napísal knihu Sila zvyku v ktorej približuje spôsob, ako zmeniť svoje návyky, či už sa chceme začať niečomu venovať a chceme to robiť pravidelne, alebo chceme zmeniť nejaký ten návyk, zlozvyk, alebo v kontexte tejto témy prekonať závislosť.

Charles Duhigg v knihe dosť podrobil kritike koncepciu anonymných alkoholikov, aby nakoniec s úžasom zistil, že to funguje. Dokonca hovorí o nej, ako o najúčinnejšom spôsobe ako bojovať so závislosťou.

Bill Watson napriek tomu že nemal patričné vzdelanie, vytvoril systém ktorý funguje. Je to paradox, ale jednou z najvýraznejších čŕt a zároveň základným kameňom liečby, je vzťah k bohu. Vďaka nemu človek hoci je slabý, stáva sa silný. Dokáže bojovať až do konca a odolať aj príležitostiam k recidíve, dokonca aj pod veľkým tlakom. Tento poznatok sa mnohým nepáči, nedokážu si ho vysvetliť, ale funguje to. Aj iné aktivity ktoré sú spojené s projektom anonymných alkoholikov, majú vedecké základy – sila terapeutickej skupiny, pravidelné stretávanie, vypĺňanie času, zmena návykov, či dialóg / rozhovor s problémom a spoznanie, prečo sa to stalo a ako sa pred tým chrániť.

Nech už cestou k sexuálnej závislosti bolo čokoľvek, cesta von existuje. Je možné sexualitu uzdraviť a mať časom pekný vzťah aj po sexuálnej stránke. Ale ľahké to nebude a nepôjde to samé od seba. Na tejto ceste možno využiť pomoc psychológov, psychiatrov, terapeutov, ale aj vyššie uvedenú skupinu SA.

Kompulzívno sexuálne správanie sa nedávno ocitlo v aktualizovanom medzinárodnom klasifikovanom zozname chorôb ako duševná porucha. Otvára sa tak nová kapitola v dejinách terapie sexuálnych závislosti…

Ak Vás téma oslovila, do pozornosti dávam aj článok o pornografií: http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/1-2-2016/ppp1-2-2016-cla3.pdf.

Ak máte problém a stratili ste kontrolu nad svojou túžbou, nebojte sa vyhľadať pomoc. Tento problém sa dá zvládnuť.“

Autor: Tomáš Hupka

Prevzaté z: https://dennikn.sk/blog/1541907/sexualna-zavislost-tuzba-ktora-prevzala-kontrolu/