Archív značiek: Denné zamyslenia

Al-Anon 09. apríl

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Niekedy sa nachádzame v takej ťažkej situácii, že sa to zdá byť ako dlhodobá a vyčerpávajúca kríza; nevieme to vyriešiť a niet z toho úniku. Takýto problém bude naše myšlienky neustále zamestnávať a čím viac na to budeme myslieť, tým viac nás pohltí zúfalstvo.

Toto je moment, kedy si treba pripomenúť jednoduchú frázu, slogan alebo trochu z filozofie a neustále si ho opakovať, až kým nenaplní našu myseľ a nenahradí myšlienku na problém, ktorý nás ničí.

Môže to byť modlitba vyrovnanosti alebo myšlienka, akú poslal jeden z členov do časopisu Forum: „Ďakujem Ti, Bože, že môžem vidieť, že tŕne majú ruže.“

Pripomienka na dnešný deň

Dokonca aj v tých najtmavších problémoch je niečo dobré. Môžem získať zručnosť pri vyhľadávaní toho dobrého a sústrediť sa na to. Veľa závisí na mojom postoji, s akým budem pristupovať k svojim problémom – otvorene a pokojne odhadnem ich skutočnú povahu, odmietnem ich zveličovať a potom sa ich zbavím pomocou inšpirujúcej myšlienky.

Myšlienka

„Bolestivé skúsenosti vychádzajú z tŕňov, ktoré nás zraňujú; spôsobujú, že zabúdame, že sú na nich aj ruže. Napriek tomu nemôžeme očakávať, že sa budeme tešiť z pestrosti života, z jeho krásy a vône bez toho, aby sme počítali aj s bolestivými skúsenosťami a naučili sa, ako s nimi zaobchádzať tak, ako to robíme v Al-Anon.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Al-Anon 08. apríl

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Budem stáť na brehu a rovnako ako kráľ Kanuta zo starobylej legendy sa budem snažiť rozkazovať vlnám? Je rovnako zbytočné snažiť sa ovládať závislého. Napriek tomu by som robil presne to, keby som sa snažil vnútiť mu abstinenciu silou svojej vôle.

Musím úprimne priznať, že nie som schopný ovládať ani len svoje vlastné myšlienky, slová a činy. Musím sa v tom veľmi zlepšiť. Mojou prvoradou povinnosťou je žiť život, ktorý bude uspokojovať v prvom rade mňa. Preto, aby to tak bolo, musím pracovať na svojich chybách a byť zadobre so sebou a s tými, ktorí sú okolo mňa.

Pripomienka na dnešný deň

Budem sa venovať prekonaniu svojich charakterových chýb a kontrole svojich impulzívnych slov a činov. Potom nebudem mať čas na to, aby som sa znepokojoval a chcel preformovať závislého.

Keď sa vzdám svojho zasahovania a ochrany, závislí si možno uvedomí, že triezvosť musí byť jeho osobný problém, ktorý za neho nemôže vyriešiť nikto iný.

Modlitba

„Modlím sa o múdrosť, aby som vedel, že záchrana nijakého iného človeka nezáleží na mne, ale na ňom samom a na Bohu.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Vnútorná autorita

Deň osemdesiaty šiesty

„V katolíckej tradícii mávajú ľudia tendenciu vkladať dôveru do cirkevnej hierarchie. Pýtajú sa: „Čo na toto hovorí cirkev?“ Zabúdajú, že cirkev sú oni. V protestantskej tradícii sa ľudia obracajú ako na prvú a poslednú autoritu na Bibliu. Ako cirkev, tak Biblia sú zdroje pravdy, ktoré je treba hlboko rešpektovať, zostáva však stále spraviť ďalší krok k vnútornému stvrdeniu Ducha. Pred zodpovednosťou načúvať tomuto vnútornému stvrdeniu nesmieme uhýbať. Nezabúdajme, že celý zmysel „novej zmluvy“, ktorú po prvý krát prisľúbil Jeremiáš a plne ju potvrdil Ježiš a cirkev, spočíval v tom, že zákon už naďalej nebude vonkajší, ale bude napísaný na srdce (Jer 31; 31 – 34).

Je to Duch svätý vyliaty do našich sŕdc (Rim 5; 5), ktorý ľuďom prepožičiava zdravú a pevnú vnútornú autoritu, a základom tejto autority je skúsenosť Božej lásky. Len tí, kto sú obdarení touto vnútornou autoritou, dokážu používať správne aj vonkajšiu autoritu. Všetci ostatní sa proti vonkajšej autorite buď búria, alebo ju využívajú k tomu, aby sa vyhli vlastnej duchovnej ceste.

Čo alebo koho pokladám za autoritu a prečo?

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra

Al-Anon 07. apríl

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Niekto na stretnutiach Skupiny hovorí: „Ale ja musím závislého kryť, veď čo by si o mne mysleli susedia a príbuzní, keby som to nerobil?“ Iný priznáva, že musí svojho blízkeho u šéfa ospravedlňovať, ináč by závislí prišiel o zamestnanie. Iný chodí do práce preto, aby mohol platiť šeky, čo by malo byť zodpovednosťou hlavy rodiny.

Môžeme si naozaj navrávať, že takéto núdzové riešenia budú fungovať? Vieme si predstaviť, že nespôsobia nič okrem toho, že predĺžia agóniu závislého, keďže vieme, že jeho choroba je progresívna? Urobili by sme dobre, keby sme si uvedomili, že nevyhnutný kolaps môže byť oveľa horší než to, keby sme závislému umožnili, aby sám čelil svojim zodpovednostiam a chybám bez nášho zasahovania. (* pre spoluzávislého človeka niet nič horšie, ako keď neustále za neho preberá niekto jeho zodpovednosti, za neho doťahuje veci, za neho plní povinnosti. Frustrácia a skrytý konflikt narastá na všetkých stranách, v mnohých smeroch a rôznymi spôsobmi. Závislé správane, prejavy a prežívanie, hoci človek nikdy nemusel neprepadnúť skutočnej závislosti, sa týmto spôsobom len umocňuje. Jedinou cestou je, že niekto – ktokoľvek – vystúpi z tohto kruhu popierania.)

Pripomienka na dnešný deň

Ak nijakým spôsobom nebudem chrániť závislého pred následkami jeho závislosti a dovolím, aby ho premohla pohroma, potom zodpovednosť za to, čo sa stane, nenesiem. Nemal by som vytvárať krízu, aby som „závislého priviedol k rozumu“, ale musím mať odvahu držať od neho ruky preč a umožniť, aby ku kríze naozaj došlo.

Modlitba

„Modlím sa, aby mi Boh pomohol pochopiť, že osud závislého nie je v mojich rukách. V Jeho rukách nechám všetko, čo treba urobiť a budem sa mať na pozore, aby som sa nemiešal do toho, keď Boh bude uplatňovať svoj plán pre nás.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Keď sa viera stane skutočnou

Deň osemdesiaty piaty

„Každí, kto má svedomie, sa skôr či neskôr musí sám seba spýtať, prečo je v našom svete toľko útlaku, nespravodlivosti a ľudskej krutosti. Prečo tak veľká časť ľudstva hladuje? Prečo nie sú „kresťanské“ štáty o nič lepšie, a často sú naopak dokonca horšie, než iné krajiny, čo sa rovnosti, milosrdenstva a spravodlivosti týka? Takáto otázka možno človeka donúti, aby sa pozrel na rolu nadnárodných korporácií, vojensko-priemyselného komplexu alebo ľudskej hriešnosti. Potom sa v ňom možno ozve varovný signál – „Toto sú politické reči!“ – a ďalšieho spytovania sa radšej zriekne.

Dobre to vystihol svätec arcibiskup brazílskeho mesta Recife – Dom Helder Camara. Ten povedal: „Keď nakŕmim chudobných, nazvú ma svätcom. Keď sa spýtam, prečo chudobní vôbec existujú, nazvú ma komunistom.“ Doma Heldera som stretol len raz, krátko predtým, než zomrel, a bol to jeden z hŕstky tých, ktorých som kedy stretol, kto skutočne vypadal, že žiari radosťou a pokojom! Sýtil chudobných a pritom sa pýtal „prečo?“ a „musí to takto byť?“.

Kam ma doposiaľ zaviedlo moje svedomie?
Čomu sa musím postaviť?

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra

Vlastná úvaha

Toto konanie na jednje strane a na druhej strane ustavičné pýtanie sa „prečo?“, to hýbe mojim srdcom. Myslím, že toto je správna cesta nie len v bezprostrednej službe, ale i v mnohých momentoch života.

Al-Anon 06. apríl

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Pre svoje vlastné dobro budem chodiť na stretnutia Svojpomocnej skupiny Dvanástich krokov Al-Anon s otvorenou mysľou pripravený prijímať nové myšlienky. Pre svoje vlastné dobro ich budem aplikovať vo svojom živote.

Ak budem chodiť na stretnutia s pevne zavretou mysľou a budem neustále pripravený kritizovať to, čo počujem, je to akoby som držal lyžičku pod Niagarským vodopádom v snahe získať vodu a uhasiť svoj smäd.

Na každom stretnutí Slupiny môžu prítomní získať niečo dôležité, ale musím byť ochotný počúvať a zdieľať sa.

Pripomienka na dnešný deň

Budem pamätať, že do Skupiny chodím kvôli usmerneniu a emocionálnej podpore, ktorú inde nenájdem. Dostanem pomoc od iných, ktorí chápu moje utrpenie; budem prosiť o ich vedenie, čo sa týka mojich nedostatkov, ktoré možno sám ťažko rozoznávam. Viem, že nemusím prijať všetko, čo sa tam hovorí, ale mysliaci proces, ktorý tam vzniká, ma nasmeruje na tú správnu cestu.

Modlitba

„Modlím sa, aby som mohol stále prinášať uzdravujúcu zvesť ostatným členom v Skupine a modlím sa za ochotu hľadať dobro v tom, čo mi budú hovoriť.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Al-Anon 05. apríl

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Jeden člen Al-Anon raz povedal:
„Dvanásť krokov bolo zostavených pre zúfalých ľudí ako sme my – ako skratka k Bohu. Keď ich prijmeme a budeme ich používať, zistíme, že otvárajú cesty k používaniu nám Bohom daných schopností, ktorým sme dovolili, aby boli v nečinnosti.“

Kroky sú ako lieky, ktoré mnohí z nás nechcú brať, hoci vieme, že môžu uzdraviť naše zúfalstvo, frustráciu, rozhorčenie a sebaľútosť. Prečo je to tak? Môže to byť preto, lebo hlboko v sebe máme zakorenenú túžbu po martýrstve. Vedome premýšľame o tom, že chceme pomoc, ale akýsi tmavý a ukrytý pocit viny spôsobuje, že túžime po treste viac ako po úľave zo svojich nemocí.

Pripomienka na dnešný deň

Nikto naozaj nepotrebuje trpieť a byť nešťastný a nespokojný, ani nemusí byť zbavený dobrých vecí, ktoré život prináša. Východisko môžeme nájsť tým, že budeme každý deň študovať dvanásť krokov. Táto zdravá duchovná filozofia nám pomôže nájsť cestu k dobrému životu.

Modlitba

„Modlím sa za ochotu prijímať ťažký tréning dvanástich krokov. Život s takýmto sprievodcom je stále hodnotnejší.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Al-Anon 21. marec

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Ľudia, ktorých ich problémy priviedli do bodu zúfalstva, často skúšajú Al-Anon ako svoje posledné východisko. Naplnení myšlienkami o svojom nešťastí je ich jediným záujmom vyrozprávať sa, dostať to zo seba von. Šťastný je ten nováčik, ktorý nájde skupinu, čo mu umožní takúto úľavu. Ostatným to poskytuje niečo, podľa čoho môžu merať svoj vlastný pokrok. Dáva im to príležitosť vyjadriť súcit, povzbudenie a nádej. Ešte šťastnejší je nováčik v skupine, ktorá mu nedovolí, aby to pokračovalo aj naďalej jedno stretnutie za druhým. Treba urobiť potrebnú prácu, naučiť sa nové veci a kvôli tomu musia byť z cesty odstránené problémy včerajška a obavy zo zajtrajška.

Pripomienka na dnešný deň

Al-Anon nie je reproduktorom na to, aby sme si neustále pripomínali svoje biedy, ale spôsob, ako sa naučiť odpútať sa od nich. Budem sa učiť tým, že budem počúvať, čítať literatúru Al-Anon a skúšať žiť podľa dvanástich krokov.

Myšlienka

“Čím viac sa zahĺbim do učenia Al-Anon, tým viac z toho získam a tým viac môžem pomôcť ostatným.”

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Al-Anon 20. marec

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Vyššia moc, o ktorej čítame v dvanástich krokoch, je duchovný pojem. Môžeme o nej rozmýšľať ako o Bohu – Dobrote, Moci, Láske, Duchu, Otcovi a Priateľovi alebo to môže byť jednoducho len skupina Al-Anon, kde sme sa konečne našli. Keďže sme ochotní uznať, že niečo alebo niekto je väčší ako sme my, stáva sa z toho duchovná záležitosť. Samotná skutočnosť nášho kapitulovania, našej pokory spôsobuje, že je to duchovná oblasť. Veci sa v našom živote začnú diať vtedy, keď prijmeme skutočnosť, že existuje moc, ktorá je vyššia a múdrejšia ako sme my. Niečo sa začne diať vtedy, keď sa pre naše každodenné vedenie obrátime na duchovnú moc.

Pripomienka na dnešný deň

Je to moja dôvera vo vyššiu moc, ktorá vo mne pracuje, čo uvoľňuje a aktivuje moju schopnosť urobiť môj život radostnejším a uspokojujúcejším. Nemôžem to dosiahnuť tým, že sa budem spoliehať na seba a na svoje ohraničené myšlienky.

Myšlienka

“Nech je každá duša poddaná vyššej moci, lebo nie je nijakej moci okrem Boha.” (List Rímskym)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html