Archív značiek: Deň nezávislosti

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Nedeľu 04.07. 2021.

Každý, kto pozná Spojené štáty americké, asi vie, že 4. júl sa oslavuje ako Deň nezávislosti; deň, keď úporný boj viedol k nezávislosti od Veľkej Británie. A to mi pripomína, ako odlišne sa udalosti javia v závislosti od vašej perspektívy. Britské názory na túto udalosť sa rôznili. Niektorí to považovali za stratu impéria, kým mnohí iní sympatizovali s americkými osadníkmi, ktorí sa postavili proti nespravodlivej vláde. Prevažujúcou reakciou v tej dobe (čo možno zistiť čítaním vtedajších parlamentných diskusii) bol smútok nad stratou dobrých vzťahov, ktorú spôsobila zlá vláda. Na druhej strane pre Američanov to bola veľká úľava (lebo vojna sa skončila úspechom) a cítili akoby nový úsvit slobody. Ale ovocie bolo dobré na oboch stranách Atlantiku. Po strate amerických kolónii sa britská vláda stala spravodlivejšou.

V dnešnom čítaní vidíme iný rozdiel v perspektíve. Izraeliti sa búrili proti autorite Pána a odmietali ju. A ich motivácia  sa podobala motivácii Američanov. Chceli slobodu. Ale oni netrpeli pod zlou vládou. Zákon nebol daný na to, aby ich ovládal, ale aby ich chránil; aby ich chránil pred vzájomným ubližovaním si. Perspektívou Pána bol smútok nad stratou vzťahu. Ale on nebol smutný preto, že by bol urazený. Bol smutný preto, lebo vedel, ako si Izraeliti bez obmedzení Zákona budú navzájom ubližovať. Sloboda bez lásky nie je požehnaním.

Boh nezničil Izraelitov, ani im neodňal slobodu voľby. Namiesto toho poslal Izraelitom posla, aby spochybnil ich správanie. „Povedz im, ‘Toto hovorí PÁN, BOH!’ A oni, či už ťa počúvnu alebo odmietnu – lebo je to odbojný dom – nech vedia, že bol uprostred nich prorok.” Prečo by niekto počúval Ezechiela, keď nemusel? Počúvali by, iba ak by chceli; takíto ľudia tak robia preto, lebo majú slobodu aj lásku. A tí, ktorí by nepočúvali? Mali by slobodu, ale nemajú lásku. A Boh ich nepotrebuje trestať; oni sa budú trápiť navzájom. Inak povedané, Boh oddelil ovce od capov. A prirodzene, ovce sa budú tešiť z jeho požehnania, ale capy budú navzájom súťažiť. Nastala tu zmena duchovného vzťahu. Predtým to bol Pán, kto si vyvolil Izraelitov. Teraz si Izraeliti môžu vybrať Pána. A každý vzťah lásky si pre obe strany vyžaduje možnosť slobodnej voľby toho druhého. Toto bol moment, keď sa niektoré vzťahy zmenili zo vzťahu založeného na autorite na vzťah založený na láske.

Tak ako je to s tebou a so mnou? Lekcia je jasná. Máme slobodu vybrať si našu vlastnú cestu. Ale tam, kde je sloboda bez lásky (teda bez dôvery v Boha), tam je len utrpenie zo strany iných Sirôt. Naopak, tam kde je sloboda s láskou, tam je život v plnosti; život plný duchovných požehnaní v rodine Otca Boha. Tak si dnes vyber požehnania počúvaním Božieho slova.“

Vlastná úvaha

Veľmi sa mi páči toto prirovnanie i myšlienka vzťahu slobody, lásky, utrpenia, i pohľad na smútiaceho Boha. „Sloboda bez lásky nie je požehnaním.“