Archív značiek: 35. deň

Exodus 90 35. deň

TÚŽBY SRDCA
Týždeň 5: Si na východ od Egypta, utekáš do púšte.

Izraeliti zabili Egyptského boha (jahňa) a verejne natreli jeho krvou veraje svojich dverí. Práve vchádzaš na púšť a poslúži ti dobre aby si zotrval blízko k Bohu a svojmu bratstvu.

Položky skutkov na tento týždeň:

  1. Vzdaj sa kontroly.
  2. Skontaktuj sa so svojou kotvou.
  3. Pamätaj na svoje „Prečo“.
  4. Prečítaj si Poľnú príručku.
  5. Modli sa, aby Pán dal vyslobodenie tebe a tvojmu bratstvu.
  6. Modli sa za slobodu pre všetkých mužov v Exode, tak ako sa aj oni modlia za teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 14,10-20
Keď sa faraón približoval, Izraeliti zdvihli oči a videli, že Egypťania tiahnu
za nimi. Tu sa ich zmocnil veľký strach a volali k Pánovi. A Mojžišovi vraveli: „Či nebolo v Egypte hrobov, keď si nás zobral so sebou umrieť na
púšti?! Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Nehovorili sme ti o tom v Egypte, keď sme ti vraveli: „Nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť
Egypťanom!“ Veď lepšie by nám bolo slúžiť v Egypte, ako zomrieť na
púšti!“ Tu Mojžiš povedal ľudu: „Nebojte sa! Len vytrvajte a uvidíte
Pánovu záchranu, ktorú dnes uskutoční pre vás. Lebo ako dnes vidíte
Egypťanov, tak ich už neuvidíte naveky. Pán bude za vás bojovať, vy sa
budete len diviť.“ A pán povedal Mojžišovi: „Čo voláš ku mne? Rozkáž
Izraelitom, aby sa pohli! Zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more a
rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom mora po suchu! Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, aby sa hnali za vami. A tak ukážem svoju moc na faraónovi a na celom jeho vojsku, na jeho vozoch a na jeho záprahoch, aby Egypťania poznali, že ja som Pán, keď ukážem na faraónovi, na jeho vozoch a na jeho záprahoch svoju moc.“ Nato Boží anjel zmenil svoje miesto. Predtým šiel pred izraelskými vojmi a teraz sa odobral za ne. Aj oblačný stĺp zmenil svoje miesto spopred nich a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi egyptské vojsko a medzi izraelské vojsko. A oblak bol na jednej strane temný, na druhej osvetľoval noc, a tak sa celú noc nedalo k tamtým priblížiť.

Rozjímanie:

Udalosť z úryvku je všeobecne známa: zázračné rozdelenie vôd Červeného mora. Zahnaní do kúta reagujú Izraeliti so zjavnou nedôverou. Boh prehovorí k Mojžišovi a hovorí niečo fascinujúce: „Čo voláš ku mne?“ Je to zvláštne, pretože sa zdá, akoby Boh odpovedal na niečo, čo povedal Mojžiš… ale Mojžiš nepovedal nič. Boh pozná túžby ľudského srdca a práve tieto túžby s ním hovoria. Aká útecha. Aj keď nevieme, o čo žiadať (alebo možno aj keď žiadame o zlú vec), Boh nás pozná lepšie ako my sami seba. Aj keď si myslíme, že za svoje obete chceme odmenu, Boh chce to, čo pre seba skutočne chceme. Naozaj nechceme mať pomíňajúce potešenia z netflixového flámu. Naozaj nechceme pivo. V skutočnosti nechceme mať trip z veľkého zisku na trhu alebo z úrody na poli. Chceme radosť. Chceme slobodu. Chceme žiť život, ktorý stojí za to žiť. Tvoje uši môžu byť hluché k tichým výkrikom Tvojho srdca k Bohu: „Daj mi radosť!“ Napriek tomu ich Boh počuje a on sa Ťa pýta: „Čo voláš ku mne?“ Boh Ti hovorí: „Pohni sa vpred.“ Je ťažké vnímať jeho slová, keď sa obavou pozeráš na more. Ale naber odvahu! Jeho plán je väčší, ako si dokážeš predstaviť, a on bude stále s Tebou. Dnes počas svätej hodiny venuj čas rozhovoru s Bohom o svojich túžbách. Počúvaj, keď Ti odhalí, čo je pod povrchom Tvojich túžob. Počúvaj, keď Ti odhalí, čo skutočne prinesie radosť Tebe a dobro Tvojej rodine a farnosti.