Archív značiek: 23. deň

Exodus 90 23. deň

Umožni svoje obrátenie
Denný smerovník: 3. týždeň

Si v Egypte
Egyptské rany eskalujú. Pán teraz používa tých, ktorí sú proti nemu vo svoj prospech. Izraelitom tiež dokazuje prázdnotu egyptských modiel tým, že svojimi ranami tieto modly ničí. Izraeliti konečne vidia hodnotu v opustení Egypta a službe len Bohu. Ako prechádzaš štvrtým týždňom svojho exodu, všimni si falošných bohov, ktorých Pán ničí v Tvojom živote prostredníctvom disciplín týchto duchovných cvičení. Umožni tejto realite, aby do Teba vniesla nádej na slobodu a zmenu srdca, ktoré potrebuješ, aby si mohol opustiť Egypt a slúžiť len Bohu.

Položky skutkov / Akčné položky:

  1. Venuj sa svojmu bratstvu
  2. Urob si plán cvičenia
  3. Uznaj Božiu moc
  4. Choď von
  5. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  6. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítania: Ex 9, 13 – 35
„Potom Pán prikázal Mojžišovi: „Ráno vstaň, predstúp pred faraóna a povedz mu: „Toto hovorí Pán, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Lebo tentoraz zošlem všetky svoje rany na teba i na tvojich služobníkov a na tvoj dobytok, aby si poznal, že na celej zemi nie je nik taký, ako som ja. Už teraz som mohol vystrieť ruku a teba i tvoj ľud udrieť morom tak, že by si bol vyhubený zo zeme. No náročky som ťa nechal nažive, aby som ti ukázal svoju moc a aby sa tak sláva môjho mena rozšírila o celej zemi. Ak budeš aj naďalej zdržiavať môj ľud a neprepustíš ho, zajtra o tejto hodine zošlem veľký ľadovec, aký ešte v Egypte nebol odvtedy, čo trvá, až podnes. A teraz sa rýchlo postaraj o svoj dobytok a o všetko, čo máš na poli! Lebo všetko, ľudia, dobytok, čo bude na poli a nebude utiahnuté pod strechu zahynie, keď sa na nich spustí ľadovec.“ Ktorí sa z faraónových služobníkov báli Pánovej hrozby, tí zaviedli svoju čeľaď a svoj dobytok pod strechu. Kto však nedbal na Pánovu hrozbu, nechal svoju čeľaď a svoj dobytok na poli. Vtedy Pán povedal Mojžišovi: „Vystri ruku oproti nebu, nech sa spustí ľadovec na celú egyptskú krajinu, na ľudí i na dobytok a na všetko poľné rastlinstvo v egyptskej krajine!“ Mojžiš vystrel svoju palicu oproti nebu a Pán zoslal hrmenie a ľadovec. Blesky dopadali na zem a Pán dával ľadovcu padať na egyptskú krajinu. Počas ľadovca sa hrozne blýskalo a ľadovec bol taký veľký, aký ešte nebol v celej egyptskej krajine, odkedy vznikol národ. A ľadovec zbil po celej egyptskej krajine všetko, čo bolo na poli, od ľudí až po dobytok; aj všetko poľné rastlinstvo zničil ľadovec a polámal všetky stromy, čo boli na poli. Iba v Gesene, kde bývali Izraeliti, nebolo nijakého ľadovca. Tu si dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal im: „Tentoraz som zhrešil! Pán je spravodlivý, ja však a môj ľud sme hriešni. Oroduj u Pána. Veď primnoho je už toho hrozného hrmenia a ľadovca. Ja vás prepustím, nemusíte tu zostať!“ A Mojžiš mu odvetil: „Len čo vyjdem z mesta, roztiahnem ruky k Pánovi a hrmenie prestane a ľadovec nebude viac padať, aby si vedel, že zem je Pánova. Ale ty a tvoji služobníci, ja viem, že sa ešte nebojíte Pána, Boha.“ Ľan a jačmeň boli zbité, lebo jačmeň bol už v klasoch a ľan bol v kvete pšenica a tenkeľ zbité neboli, lebo sú neskoršie. A Mojžiš odišiel od faraóna za mesto a rozopäl ruky k Pánovi. Tu prestalo hrmenie i ľadovec a nelial sa ani dážď na zem. Keď však faraón videl, že dážď, ľadovec a hrmenie prestalo, pokračoval vo svojom hriechu a zatvrdil si srdce on i jeho služobníci; faraónove srdce sa zatvrdilo a neprepustil Izraelitov, ako predpovedal Pán prostredníctvom Mojžiša.“

Zamyslenie / Rozjímanie / Meditácia:

Pri tejto siedmej rane, krupobitie ukončí život každého živého tvora ktorý mu stojí v ceste. V Písme vidíme, že Boh zaobchádza s ľudstvom občas s nežnosťou, inokedy s prísnosťou. V obidvoch prípadoch ide o dobro a posvätenie človeka. Bežnou súčasnou karikatúrou Cirkvi je, že je drakonickou inštitúciou, ktorej primárnym príspevkom ľudstvu je ochromujúca vina a hanba. Moderné televízne programy maľujú dosť tmavý obraz našej katolíckej viery: ponuré, špinavé kostoly, otravnú hudbu a vysoké drevené skrine, v ktorých veriaci dostávajú odsudzujúce prednášky od chladného, necitlivého celibátnika hmatateľne opovrhujúceho ľudstvom. Nečudujete sa niekedy, kam po toto chodia?
Možno to pramení z neustálej výzvy Cirkvi k obráteniu. Konverziu možnopociťovať ako niečo násilné. Keď ste v stave depresie, hnevu, úzkosti, osamelosti alebo vyčerpania, výber možnosti uprieť si pohodlia stvorených vecí môžnu vnímať ako krutú vnútornú búrku. Môže sa to zdať tvrdé. Tieto malé úmrtia nášho ja však ukončia život tých vášní a impulzov, ktoré nám bránia v slobode.
Vo svojom pokračujúcom obrátení zostaň blízko Pána. Nechaj si svoje telo a dušu očistiť asketickými disciplínami. Hoci ich môžeš pociťovať z času na čas ako násilné, očistia a zachovajú Tvoj život. Ak s asketickými disciplínami zápasíš, povedz o tom Pánovi dnes vo svojej svätej hodine. Môže byť tiež dobré spomenúť to Tvojmu bratstvu a ak ho máte, duchovnému vodcovi vášho bratstva. Ale najprv to prednes Pánovi.