Archív kategorií: Meditácie pre mužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 8.: Do divočiny

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň ôsmy

„Každý muž, ktorý sa vydal na duchovnú cestu, musí vyjsť do divočiny a postaviť sa svojim démonom. Markovo evanjelium nám hovorí, že Ježiša: „Duch vyviedol na púšť“ (Mk 1, 12), čo najskôr naznačuje, že človek sa pravdepodobne nevydáva do svojej pustiny, dokým ho k tomu nedonútia okolnosti. Na rovnakom mieste hovorí: „bol medzi dravou zverou“, ale nakoniec aj: „anjeli ho obsluhovali“ (Mk 1, 13). Zdá sa teda, že muž, ktorý má dosť odvahy, aby sa postavil svojím démonom,  sa taktiež môžeš stretnúť s anjelmi svojej lepšie prirodzenosti. Dôležité je poradie: najskôr divá zver, anjeli až ako druhý. 

Tieňový materiál v sebe máme všetci, ale muž, ktorý je ochotný čeliť svojím temným sklonom, v sebe objaví svoje najhlbšie vnútorné dobro aj božskú prítomnosť. Niektorí muži v sebe božskú prítomnosť nikdy neodhalia, pretože sa nedokážu odhodlať ku konfrontácii so svojimi démonmi. Tento proces si neskúšajte vykonštruovať, nepokúšajte sa vyrobiť si anjelov. Ide o niečo, čo vám bude účinné – len nesmiete nenávidieť pád, ani z neho mať strach.

Aká prekážka mi stojí v ceste, aby som sa stretol so svojou vnútornou temnotou?
Som ochotný vojsť do divočiny svojho vnútorného života bez toho, aby som vedel čo tam nájdem?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 30.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 7.: Všetko má svoje miesto

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň siedmy

„Širšiemu príbehu, ktorého sme súčasťou, môžeme začať rozumieť spoluúčasťou na jedinečnom kresťanskom vnímaní času, procesu a cesty. Toto vnímanie je nádherne popísané v legende o putovaní za Svätým grálom: ide o príbeh mladého muža hľadajúceho Boha a seba samého. Cez neustále skúšky a pokušenia sa mladý muž približuje k Bohu a to tak povediac sám od seba. Bez toho, aby si toho bol vedomý. Boh ho prevádza rodinou, zlyhaním, násilným, navštívením, zradou, sexualitou, prírodou, tieňom a víziou. Prichádza k nemu „prestrojení za jeho život“. Príbeh putovania za Svätým grálom je vyprávaný jazykom, ku ktorému sa väčšina mužov dokáže vztiahnuť, nie kostolným jazykom. Je vyprávaný prostredníctvom svalov, zásluh a zmyslu. 

Na tejto ceste je všetko nevyhnutné a naplnené milosťou. Pre muža, ktorý sa vydal na výpravu za poslaním, sa vesmír stáva okúzľujúcim, očarujúcim, čo je účinok, ktorý dosahuje dobré náboženstvo. Neexistujú slepé uličky, premrhaný čas, zbytočné postavy, ani príhody, ktoré by nemali zmysel. Všetko je naplnené zmyslom a vo všetkých veciach čaká Boh, aby prehovoril a požehnal. Akonáhle sa muž vydá na svoju skutočnú výpravu a začne klásť tie správne otázky, všetko má svoje miesto. 

Keď sa teraz ohliadnem za svojím životom, kde som schopný zbadať požehnanie a zmysel, aj keď som ich tam predtým nevidel?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 29.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 6.: Radikálne dobrotivý vesmír

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň šiesty

“Tradičné mýty a príbehy nám predkladajú vesmír, ktorý je buď dobrotivý, nepriateľský alebo ľahostajný. Práve toto hľadajú deti vo filmoch, knižkách a dokonca vo videohrách – hľadajú podobu svojho vesmíru. Zrelí kresťania by mali chápať, že náš vesmír je vesmír štedrý a dobrotivý, ako ho popisuje prvá kapitola knihy Genezis. Tá nám hovorí nie len, že svet je dobrý, bezpečný a stojí na našej strane, ale tiež, že je tu ešte Niekto, kto pri nás stojí ešte viac, než my sami! 

Aby sa táto pravda mohla stať životodarnou, je nutné ju precítiť, porozumieť jej a vychádzať z nej. Úlohou zdravého náboženstve je otvárať nám oči pre svet, v ktorom všetko víri zmyslom. Nebo by sme teologický mohli nazvať “transcendentný vnútrom” všetkého. Nebo nie je ani tak nejaké miesto, ako skôr plná hĺbka dynamiky veci tu a teraz. Preto Ježiš povedal “Kráľovstvo Božie je medzi vami” (Lk 17, 21)! Než sa Nebo poťažmo stane skúsenosťou naveky, je najskôr skúsenosťou tu a teraz

Kedy a za akých okolností som po prvýkrát začal chápať, že som súčasťou širšieho príbehu?” 

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 28.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 5.: Hľadanie vízie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň piaty

„Domorodí Američania sa ako mladí muži vydávali hľadať víziu do divočiny. Našli si osamelé miesto a potom čakali. Domov sa nevracali, dokým neobdržali svoj osud a dokiaľ od Veľkého ducha nedostali svoje pravé meno. Toto meno mladému mužovi povedalo, kým je a aký bude cieľ jeho života.

V kresťanskej tradícii malo malo podobne fungovať birmovanie. To malo ľuďom umožňovať, aby prežili razantnú skúsenosť svätého Ducha spočívajúceho v ich vlastnom vnútre, a často si pri tom vyberali meno, ktoré vzhľadom k tejto skúsenosti nieslo duchovný význam. Nie vždy pritom síce dochádzalo i k nájdeniu vlastnej životnej vízie, napriek tomu je však jasné, že kresťanské sviatosti sú vybudované na hlbokých a trvalých iniciačných vzorcoch.

Mnohých z nás toto hľadanie vízie stále ešte len čaká, rovnako tak ako „birmovanie“ duše. Práve po tejto vnútornej vízii, ktorá by mužom povedala, akým spôsobom patria do sveta a čo tu majú vykonať – čo je často niečo odlišné od toho, čo robia, aby mali z čoho zaplatiť účty -, mnoho mužov túži, a pritom niektorí ani nemajú slová, ktorými by to vyjadrili.

Započul som niekedy svoje pravé meno?
Čo mám tu na zemi vykonať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 27.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richarad Rohr: Na prahu premeny 4.: Svätý Grál

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň štvrtý

„O krvi sa v najrôznejších kultúrach mnoho písalo. Krv má v tradičných príbehoch hlboký archetypálny význam a to aj ako čoby základná životná energia, tak aj ako základný symbol smrti. Dramaticky to vyjadruje Eucharistia. Prijímame do seba esenciu iného a tá k nám prehovára na bunečnej, fyzickej rovine. Táto skúsenosť môže mať hlboko premieňajúci účinok, pokiaľ to len my sami dovolíme. 

Sila tejto skúsenosti sa dnes čiastočne vytratila. Pri niektorých dávnych iniciačných rituálov pili muži skutočnú krv svojich starejších a hrdinov. Pri dnešnej Eucharistii sa však prvotná Večera občas mení v púhu, obyčajnú sterilnú karikatúru okrášlenú krajočkami na oltári a hodvábnym šatom kňazov. To nás odvádza od veľmi konkrétneho symbolu: pijeme krv svojho hrdinu – Krista – a splývame s ním v jedno. To je dobrá vec. Keby sme niečo takéto nemali, museli by sme si to vymyslieť.

Čo pre mňa znamená kresťanský rituál Eucharistie, pokiaľ je súčasťou môjho života?
Pokiaľ Eucharistický rituál vo svojom živote nemám, akú inú formu, či symbol, ktorý by mi umožnil mať podiel na podstate nejakého hrdinu, by som mohol použiť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 26.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 3.: Veľké putovanie za poslaním

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Veľké legendy o svätom grále sa v Európe prvýkrát objavili okolo roku 1180 a prekvitali až do roku 1350. Ich popularita nastala v tej istej dobe, kedy sa evanjelium buď nekázalo alebo postupne strácalo pre kresťanských mužov význam. Príbehy o grále – vznikajúce vo verziách nemeckých, francúzskych aj anglických – sa pre laikov stali nástrojom, pomocou ktorého mohli popisovať duchovnú cestu a rozumieť jej neakademickým spôsobom. 

V týchto príbehoch vždy figurovala nejaká výprava či putovanie. Boli to v pravom zmysle slova mýty, avšak mýty ukotvené v mužskej realite. Mýtus označuje niečo, čo je podstatným spôsobom pravdivé na najhlbších rovinách života. Mýty o svätom grále odrážali laickú kresťanskú spiritualitu jej najpravdivejšej podstate. 

Dnes už nám takéto výpravy za nejakým poslaním nepripadajú ani reálne, ani lákavé. Mnoho z nás si nie je svojimi duchovnými cieľmi istých. Vo svojej existencii dokážeme horko-ťažko sledovať nejaké zmysluplné vzorce, o posvätnosti svojho pôvodu príliš presvedčení nie sme, alebo oň dokonca nemáme ani záujem. To je veľká kríza zmyslu, ktorá vyvoláva stratu nádeje a vedie k absencii vízie. 

Vidím svoj život ako hrdinskú výpravu ktorá má svoj zmysel a cieľ? 
Mám potrebnú podporu, aby som sa mohol vydať na výpravu? 
Čo potrebujem, aby som mohol dnes vyraziť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 25.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 2.: Volanie diaľav

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň druhý

„Mladý muž v prvej polovici svojho života je presvedčený, že životné pravdy sa nachádzajú kdesi inde, vonku, ďaleko od domova – ďaleko od neho samotného. Hľadá svoju dušu. Hrdinovia klasických príbehov o mužských iniciačných rituáloch sa často najskôr len tak túlajú (nazdařbúh), potuľujú, bez toho, aby mali na mysli konkrétny cieľ. Domnievajú sa, že nové obzory im odhalia ich skutočnú identitu, dôvod, prečo tu sú a ich životnú víziu.

Každý muž však, tak ako Jakub, nakoniec precitne z dlhého spánku a povie: „Iste je na tomto mieste Hospodin – Pán, a ja som to nevedel!“ (Gn 28, 16). Veľká pravda života nás mužov znie, že v prvej polovici života musíme často opúšťať domov, než sa do neho budeme neskôr môcť navrátiť a nájsť v ňom svoju dušu.

Kedy som pocítil volanie diaľav?
Čo ma volalo? Kam ma to zaviedlo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 24.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny 1.: Mužská cesta

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň prvý

„V istom momente života sa muž musí vydať na nebezpečnú cestu. Je to nevyhnutné dobrodružstvo, ktoré vedie do neistoty a ktoré v sebe takmer vždy v nejakej podobe zahŕňa ťažkosti a zlyhanie. Muž sa na tejto ceste učí dôverovať viac Bohu, než svojim vlastným predstavám o tom, čo je dobré a čo zlé, a než vlastnému sebahodnoteniu.

S týmto príbehom sa stretávame v bezpočte mýtov, rozprávok a legiend. Muž opustí pohodlie domova, aby sa mohol vrátiť a domov objaviť – ako napísal T. S. Eliot „po prvý krát ho poznať“.

Dnes zvyčajne hľadáme útočisko v nehybnom svete myšlienok a názorov a zmysel hľadáme v práci a v kariére. Často zamieňame role, ktoré hráme, za skutočný život. Každý muž ale nakoniec začne vnímať, že v jeho živote čosi chýba. Toto volanie k uvedomeniu môže zakúsiť v podobe šepkanej výzvy, mocného sna, alebo náhlej a ostrej životnej zmeny – ale nech už sa objaví v akejkoľvek forme, je nutné ho poslúchnuť.

Cítim neurčité volanie k niečomu viac?
Som ochotný mu venovať pozornosť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 23.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Na prahu premeny – Časť prvá: Mužská cesta – príroda, mytológia a širší príbeh

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Časť prvá

Ak sa nenaučíme svoj život mytologizovať, nevyhnuteľne ho musíme zpatologizovať.
Richard Rorh

„- Ak chceme dostáť svojmu poslaniu, vydávame sa na cestu, aby sme putovali, dospeli k novému porozumeniu sebe samým a našli svoje miesto vo svete.
– Ak nevykročíme zo zacyklenej pasce svojich osobných príbehov a životov a ak sa nenapojíme na širší príbeh toho, čo to znamená byť mužom, čaká nás život tichej beznádeje.
– Až potom, keď opustíme bezpečie svojho známeho sveta, v ktorom máme pocit, že máme všetko pevne v rukách, objavíme, že mytológia je skutočná a pravdivá a že nás môže naučiť niečo hlboko podstatné.
– Musíme sa stretnúť so svojim vnútorným hrdinom a dovoliť mu, aby nás prevádzal dobrodružstvami nášho života.“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 21.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: NA prahu premeny 365.: Ak chcete

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo šesťdesiaty piaty

„Toto sú dva princípy duchovného života:
čo vidíte, to dostanete, a
čo hľadáte, to dostanete.
Krása i temnota sú – na prvom mieste – v oku pozorovateľa!

Keď sa pristihnete, že vo vás vzbudzujú odpor chyby druhých, skúste nepociťovať odpor k tým istým chybám u seba. Pokiaľ usilujete o spravodlivosť, pristupujte spravodlivo i k sebe. Pokiaľ vám svet pripadá zúfalý, opustite svoje vlastné zúfalstvo.

Čo hľadám a čo musím spraviť?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 396.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov