Svätý Joachim a svätá Anna, rodičia Panny Márie

Sviatok majú 26. 07.

Žili v 1. stor. pred Kristom

Svätý Joachim je patrónom manželských párov, obchodníkov z plátnom a tesárov. Svätá Anna je patrónkou baníkov, chudobných a ťažko pracujúcich.

Meno Joachim, z hebrejského Jojáqím znamená „Príprava na Pána“, „Boh Jahve ho postaví“, „Vzpriami“, „Pán ustanovil“, „Boh ustanovil“. Meno Anna, hebrejsky Channá(h), znamená „Milosť“, „Láska“, „Modlitba“, „Milostná“, „Milá“.

Joachima a Annu identifikuje tradícia cirkvi ako rodičov Panny Márie. Ich mená poznáme z apokryfných spisov už z 2. storočia, prvá zmienka je z textu Protoevanjelium svätého Jakuba. Kanonické spisy ich mená neuvádzajú.

Podľa Protoevanjelia svätého Jakuba Joachim bol bohatý, zbožný a dobrý muž. Zisk zo svojich majetkov rozdeľoval na tri diely: jeden dával jeruzalemskému chrámu, jeden chudobným a posledný diel mal pre seba a svoju rodinu. Spolu so svojou ženou Annou prežíval Joachim veľké utrpenie pretože Anna bola vo vysokom veku a bola podľa všetkého neplodná. Po útrapách a modlitbách Anna počala a porodila dcéru, ktorej dali meno Mária, po hebrejsky Miriam (slovensky Bohu milá). Bola to veľká udalosť. Joachim priniesol za to obetu z desiatich baránkov a usporiadal hostinu. Aj chrámu venoval zvieratá na obetu. Keď mala Mária tri roky, zasvätili ju Pánovi v chráme.

„Svätý Joachim a Anna orodujte za nás!“

Pridaj komentár