Recenzia: Najbohatší muž v Babylóne

Toto nesmrteľné dielo odhaľuje tajomstvo bohatstva!
Kniha čitateľovi odhaľuje starodávne mystérium získania peňazí!
Poučí o istotnej ceste ku osobnému blahobytu!


Takéto a podobné tituly sprevádzajú recenzie tejto knihy už mnoho desaťročí, vlastne už takmer sto rokov od roku 1926, kedy sa ju prvý krát podarilo vydať jej autorovi Georgovi S. Clasonovi. V mnohých jazykoch ju čítajú milióny ľudí po celom svete. Vidíme azda okolo seba milióny úspešných a bohatých ľudí žijúcich v blahobyte? Nie, samozrejme, že nie. Ako je to možné? Poviem vám to!

Príbehy a poučenia obsiahnuté v tejto knihe majú svoj základ v archeologickom náleze hlinených doštičiek s denníkom jedného starovekého Babylónčana. Jeden človek – archeológ – ich preložil. Iný človek – autor – ich prepísal do súčasného jazyka. A ďalší zas odskúšali na vlastných životoch aplikovať posolstvo oných slov…
Ako veľmi sa za tých takmer sto rokov zapísali slová starovekého babylónskeho obchodníka do povedomia ľudstva? Posúďte sami:

„Keď dostaneš svoju mzdu, časť z nej je tvoja.“

„Jeden desiatok si najskôr odlož pre seba, s ostatným hospodár.“

Už len z týchto dvoch viet sa rozvinuli veľké myšlienky: osobná finančná rezerva? Peniaze bokom na investíciu v pravom čase? Alebo známe Kiyosakiho pravidlo: „Zaplať najskôr sám sebe.“

To, čo autor predkladá, nie sú zázračné tajomstvá minulosti, ktoré vás privedú k vysnívanému bohatstvu a blahobytu. Jedná sa však skutočne o pravú múdrosť minulých generácií. Päťtisíc rokov starý denník dávno mŕtveho človeka bez pochýb ponúka základné a vo svojej podstatne nemenné princípy osobných financií a podnikania. Keďže ľudská spoločnosť v spoločenskej oblasti zďaleka nedosiahla prevratných a revolučných zmien – pravidlá pretrvali – sú platné a to aj dnes.

Nezostáva iné, len začítať sa do pútavého, starodávneho príbehu z Babylónu a nechať sa poučiť príkladom človeka, ktorý uspel: z otroka sa stal slobodným, zo slobodného, ale chudobného sa stal bohatým, v tom všetkom nadobúdal múdrosť vyskúšanú v krutom teste starovekej spoločnosti. Jeho slová dnes ležia pred vami.

Ľuboš Tkáčik

Pridaj komentár