Exodus 90 62. deň

PRACUJ S BOHOM
Denný smerovník: 9. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Izraeliti sa učia zhotoviť a ozdobiť svätostánok, sväté miesto, kde Boh prebýva uprostred
svojho ľudu. Tvoje telo je chrámom Ducha , čo robíš, aby si sa uistil, že Tvoje vnútro je
posvätené ako svätostánok, aby Boh mohol v Tebe prebývať?
Položky skutkov

 1. Dôsledne pokračuj v telesnom cvičení
 2. Udržuj záväzok voči svojmu bratstvu
 3. Nájdi si čas pre bratstvo aj mimo pravidelných stretnutí
 4. Dôsledne si konaj večerné spytovanie svedomia
 5. Ostávaj radostný
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš…

Čítanie: Ex 26, 15 – 30
Na svätostánok narobíš aj stojatých dosiek z akáciového dreva. Každá
doska bude desať lakťov dlhá a poldruha lakťa široká. Opatríš ich dvoma
čapíkmi, ktorými sa budú spájať dovedna; tak to urobíš na každej doske.
Dosky na svätostánok prichystaj takto: Dvadsať dosiek na južnú stranu, na
stranu poludnia, a pod dvadsať dosiek urobíš štyridsať strieborných
podstavcov, po dva podstavce na jednu dosku pod oba jej čapíky. Takisto
aj na druhú stranu svätostánku, na severnú stranu: dvadsať dosiek a
štyridsať podstavcov, po dva podstavce na každú dosku. Na zadnú,
západnú stranu, urobíš šesť dosiek! Okrem toho urobíš dve dosky na rohy
stanu na zadnej strane. Tie budú dvojdielne odspodku až dovrchu k
prvému krúžku – takto budú vyhotovené obe – a umiestiš ich do oboch
rohov. Bude to teda osem dosiek s ich striebornými podstavcami, dovedna
šestnásť strieborných podstavcov, po dva podstavce pod každú dosku. Aj
žrde urobíš z akáciového dreva. Päť žrdí pre dosky na jednej strane
svätostánku, päť žrdí na druhej strane svätostánku a päť žrdí na zadnej,

západnej strane svätostánku. Stredná žrď, čo je v strede dosiek, bude
siahať od jedného konca až na druhý. Dosky pokryješ zlatom a aj ich
krúžky, do ktorých sa zasunú žrde, urobíš zo zlata. Aj žrde obiješ zlatom. A
potom postavíš stánok podľa vzoru, ktorý si videl na vrchu.
Rozjímanie:
Boh usmerňuje každý konštrukčný detail svätyne, v ktorej bude bývať.
Venuje pozornosť každému detailu (dokonca aj rámu a základom pre stan
prítomnosti), aby zabezpečil, že stan zostane pevný a vydrží akýkoľvek
útok. Usmerňuje výstavbu základu a rámu, ktorý podopiera prepracované
pokrývky a v ktorom sa nachádza Archa zmluvy. „Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (Ž 127, 1). Toto má byť dom Boží, a
preto musí byť postavený s Bohom a v súlade s jeho plánom.
To isté platí pre nás ako pre ľudí: každý z nás je dom Boží, a preto musí byť
postavený s Bohom a v súlade s jeho plánom. Lebo ak Pán nebuduje
človeka, ten, kto sa snaží seba samého rozvíjať, pracuje márne. Príliš často
sa snažíme budovať sami seba. Chybne veríme, že celý náš úspech a
produktivita spočíva výlučne na našej vlastnej sile. Snažíme sa dosiahnuť
veľkosť, aby sme sa jedného dňa mohli predstaviť Otcovi úplní a
zvestovali: „Toto som urobil a teraz Ti to ponúkam.“ Toto je zásadné
klamstvo..
Otec túži vychovávať Teba, svojho syna. Žiadny dobrý otec nesplodí syna,
aby ho poslal preč, aby sa o seba staral. Boh venuje veľkú pozornosť
každému detailu Tvojho života, usmerňuje Ťa, povzbudzuje Ťa, motivuje
Ťa, podporuje Ťa a teší sa z Tvojho fyzického aj kariérneho rastu. Napriek
tomu si slobodný. Slobodný uložiť sa do dobrých a záchraňujúcich rúk
Boha a slobodný utekať od jeho dobroty v márnom pokuse o vybudovanie
samého seba.
Dal si svoju dôveru Pánovi, keď si sa zapojil do týchto duchovných cvičení.
Teraz pokračuj v otvorenosti voči Bohu v modlitbe. Maj dnes v neho
dôveru. Ak si ochotný podriadiť sa jeho milujúcemu plánu, vybuduje Ťa a
Tvoja práca nebude zbytočná. Počas času, ktorý dnes stráviš v modlitbe ho
pros, ako svojho Otca, o usmernenie a radu, ktorú potrebuješ, aby si bol
mužom, po ktorom túži.

Pridaj komentár