Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca 23.09. 2020.

Nedávno som sa rozprávala s priateľkou. Práve predniesla kázeň o autorite. Pripomenula ľuďom Eliáša. V 1. knihe Kráľov 17 vyhlásil, že okrem toho, keď on povie, nebude najbližších pár rokov pršať. A nepršalo. Mal autoritu. V roku 1940, počas druhej svetovej vojny, čelila Británia strate všetkých svojich vojsk v Európe. Kráľ vyzval pred Dunkirkom na Národný deň modlitieb. Počasie sa zmenilo a 90% vojakov bolo počas deviatich dní bezpečne evakuovaných. V obidvoch týchto prípadoch dal Boh ľuďom autoritu nad počasím.

Ježiš na veľké počudovanie ľudí ukázal svoju autoritu nad démonmi a chorobami. V tomto čítaní vysiela svojich učeníkov s autoritou nad démonmi a chorobami, a oni uzdravovali ľudí. Neskôr vyšle sedemdesiatich dvoch s rovnakou autoritou a s rovnakými výsledkami. Boh sa nemení a aj my máme od Boha danú autoritu. Bola som prekvapená, keď som sa s ľuďmi modlila proti démonickej ríši, že démoni uznávajú moju autoritu a podriaďujú sa. To len ukazuje moju malú vieru, ale mení sa to, moja viera rastie.

Ježiš povedal svojim učeníkom, aby si na cestu nebrali nič. Keď ideme na cestu, zbalím všetko vrátane kuchynského drezu! Je to také anglické porekadlo, ktoré znamená, že nič nezostane doma a vezmú sa aj nepotrebné veci. Keď sme prišli na Slovensko, zvykli sme si zbaliť dva veľké kufre, batoh a príručnú batožinu, až kým Robert nepovedal, že je toho priveľa. Bola som rada, keď som bola pripravená na všetko, čo by sa mohlo stať. Bol to odraz mojej potreby byť pripravená a mať kontrolu. Ale nedávno so mnou Otec hovoril o vzdaní sa kontroly. Pomocou rôznych imaginatívnych cvičení som si uvedomila svoje odhodlanie, sebestačnosť, spoliehanie na seba a kontrolu. Budem mu radšej dôverovať, než mať všetko pod kontrolou? Nechám sa radšej “unášať”, než plánovať všetky možné scenáre?

Otec mi ukázal, že nemusím brať toľko vecí, pretože on je mojou ochranou a podporou. Nemusím brať žiadne peniaze ani chlieb, pretože on sa o mňa postará a nakŕmi ma fyzicky aj duchovne. Na preukázanie svojej pozície alebo autority nepotrebujem plášť, pretože mi on dáva svoju autoritu. Nepotrebujem tašku, pretože on má všetky moje zdroje. Je všetkým, čo potrebujem. Je „JA SOM“ a to stačí. Učím sa vzdávať sa svojej kontroly a dôverovať mu. Život sa mení k lepšiemu.

Žehnám vás, aby ste spoznali autoritu, ktorú vám dáva Boh a kráčali v nej. Žehnám vám, aby ste sa zbavili kontroly a dôverovali mu. Je to vzrušujúca a zábavná cesta.“

Pridaj komentár