Veľká pravda je vždycky zahalená

Deň sto štvrtý

„Dnes vieme, že pravá strana mozgu ovláda ľavú časť tela a ľavá strana ovláda pravú časť tela. Veda nedávno objavila, že obe strany poznávajú realitu iným spôsobom. Pravá polovica poznáva realitu holisticky. Sleduje viac kontext než text, veci nerozoberá na súčiastky, ale skôr skladá. Ľavá časť mozgu uprednostňuje analýzu ako metódu poznania. Analyzuje každú súčiastku, každé slovo. Vedomie ľavej hemisféry tiahne k mysleniu buď – alebo: „Ak je toto pravda, potom nemôže byť pravda tamto.“

Jeden z hlavných dôvodov, prečo dochádza k takému prekrucovaniu, či mylnému výkladu Biblie a ďalších posvätných textov – a to predovšetkým v posledných piatich storočiach –, spočíva v tom, že európske a severoamerické myslenie sa postupne celkom úplne preorientovalo na ľavú hemisféru, a nedokáže si teda poradiť s paradoxom tak – i tak. Vnucujeme realite svoje definície Boha, namiesto toho, aby sme nechali skutočnosť, aby nám Boha odhaľovala. Ale ako dokladá sama naša fyziológia, ku správnemu poznaniu reality potrebujeme obe mozgové hemisféry.

Pristupujem ku svetu viac prostredníctvom pravej, alebo ľavej časti mozgu?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 128.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Pridaj komentár