Vzájomná závislosť

Deň šesťdesiaty deviaty

„Jednou z najproblematickejších stránok vzťahov u mužov a žien je vzájomná závislosť. Tento typ lásky založenej na vzájomnej závislosti nemá žiadne ukotvenie a len zosilňuje obojstrannú potrebnosť. Vždycky nás sklame, a to často hlboko. Aby nás niečo mohlo taktiež zjednocovať a mohlo vytvárať niečo dobrého a silného, musí to byť čosi, čo je od nás oddelené a do istej miery samo o sebe dostatočné. Vzájomná závislosť dobre pokrýva falošný význam toho, čomu dnes hovoríme láska. Jedná sa väčšinou o „lásku z potreby“, ktorá je väčšinou neschopná „lásky ako daru“. Žiadna druhá osoba vám – napriek všetkým populárnym piesňam tvrdiacim opak – nemôže zaistiť, aby ste sa cítili celí a svätí. Táto úloha je vždycky vnútorná.

To, čo nazývame láskou a vernosťou, je v skutočnosti väčšinou len strach klásť skutočné otázky, strach z úprimnosti k sebe samým. Ja často hovorím, že najlepším liekom na osamelosť je byť sám!

Pokiaľ k sebe budem úprimný, uvidím vo svojom živote vzťahy, ktoré by išlo nazvať vzájomná závislosť?

Pokiaľ áno, akú pomoc potrebujem, aby som tieto vzťahy uzdravil?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov;

Pridaj komentár