Al-Anon 13. február

Al-Anon

„Na všetkých stretnutiach Skupiny začíname tým, že sa zbavujeme všetkých nánosov zo svojich vlastných chýb. Učíme sa rozpoznávať, čím sme sami prispeli k zničeniu života v našej domácnosti.

Nebolo to žiadne vákuum, v ktorom sme žili a nebol to len závislí, či „človek s problémom“, kto robil všetku tú škodu. Aj my sme nesprávne reagovali a veci sme ešte zhoršovali. Tu v Skupine nás žiadajú, aby sme uvažovali o svojom vlastnom správaní. Hovorili sme príliš veľa, príliš hlasno a hystericky, keď sme mali mlčať? Trápili sme v stave „vytriezvenia“ nešťastného „človeka s problémom“ ešte viac tým, že sme boli nevrlí a tichí, keď mohlo niekoľko milých slov zmeniť jeho myslenie k tomu, aby hľadal pomoc?

Pripomienka na dnešný deň

Aké je ťažké čeliť našim vlastným chybám! O koľko je to ľahšie, keď im čelíme spolu v Svojpomocnej skupine, keďže mnohí z nás sú vinní – bez toho, aby si to uvedomovali – z rovnakých chýb.

Modlitba:

“Nech som vďačný za to, že som našiel cestu zo svojich problémov cez program seba-porozumenia v Skupine. Nech som dosť pokorný k tomu, aby som mohol prijať nový a racionálnejší pohľad na svoj život.”

Pridaj komentár